A  L  U  S  O  L   -    D
kwaśny, niskopieniący do mycia w mleczarstwie


SKŁAD I WŁASNOŚCI
ALUSOL-D - ciekły, kwaśny, niskopieniący preparat do mycia i dezynfekcji w mleczarstwie. Zawiera m.inn. kwasy fosforowy i solny oraz składnik biologicznie czynny - chlorek tetraalkiloamoniowy.
Preparat zwilża i usuwa z mytych powierzchni naloty mineralne - jak kamień wodny i mleczny oraz naloty rdza. Usuwa zanieczyszczenia organiczne: tłuszcze i białko. Roztwór wodny 1% ALUSOLU-D wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze w czasie 15 minut - zgodnie z testami mikrobiologicznymi wykonanymi wg PN-EN 13697 i PN-EN 1276 (woda twarda, 3 g/l albuminy).

ZASTOSOWANIE

 • mycie kwaśne i dezynfekcja rurociągów i zbiorników w przemyśle mleczarskim
 • usuwanie kamienia wodnego i mlecznego oraz nalotów rdzy
 • mycie i dezynfekcja powierzchni ze stali nierdzewnej i aluminium

  SPOSÓB UŻYCIA

 • przygotować 1% roztwór roboczy preparatu w wodzie o temperaturze 20°C (lub wyższej)
 • myć i dezynfekować powierzchnie w systemie obiegowym lub przez zanurzenie na 15 minut (lub dłużej)
 • po myciu i dezynfekcji powierzchnie urządzeń dokładnie spłukać czystą wodą
  Uwaga:
  Nie wolno mieszać ALUSOLU-D z innymi preparatami zawierającymi anionowe środki powierzchniowo-czynne !

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - ciecz klarowna, bezbarwna do jasno różowej
  Zapach - charakterystyczny dla kwasów nieorganicznych
  pH koncentratu - okolo 1
  pH 1% roztw. wodn. około 1
  Gęstość - 1,21 - 1,23 g/cm³ (w temp. 20°C)
  Opakowania - kanistry po 20 kg

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA oznaczenie C - substancja żrąca.
  Zagrożenia /R/: R 34 - wywołuje oparzenia
  Warunki bezpieczeństwa /S/: S 24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
  S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zapewnić pomoc lekarską
  S 28 - w przypadku kontaktu ze skórą przemyć dużą ilością wody z mydłem
  S 36/37/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawiice ochronne, ochronę oczu/twarzy

  DOKUMENTACJA:
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, ISO 9001:2000.

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
  b) większe ilości - od 150-200 kg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl