A  L  U  S  O  L   -    H
kwaśny, pianowy, myjący - z kwasem solnym


SKŁAD I WŁASNOŚCI
ALUSOL-H - ciekły, kwaśny, silnie pieniący preparat do mycia pianowego. Zawiera kompozycję kwasów (fosforowy, solny i szczawiowy) oraz środki powierzchniowo czynne, wspomagające mycie, inhibitory korozji.
Preparat zwilża i usuwa z mytych powierzchni naloty mineralne - jak kamień wodny i rdza oraz zanieczyszczenia organiczne: tłuszcze i białko. Działa najskuteczniej w temperaturze podwyższonej około 40°C. Tworzy stabilną, trwałą pianę dobrze utrzymującą się na płaszczyznach pionowych.

ZASTOSOWANIE

 • mycie kwaśne maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym
 • usuwanie złogów kamienia wodnego oraz nalotów rdzy
 • mycie ścian, posadzek, glazury
 • mycie powierzchni ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych
 • mycie w systemie mechanicznym (wytwornice piany) lub ręcznym

  SPOSÓB UŻYCIA

 • Mycie wytwornicą piany:
  = przed myciem zwilżyć wodą czyszczone powierzchnie
  = przy silnym zanieczyszczeniu oczyścić wstępnie szczotką
  = sporządzić w zbiorniku agregatu 5-10% ( w razie potrzeby do 20%) roztwór wodny preparatu
  = optymalna temperatura roztworu roboczego około 40°C
  = powstałą pianą pokryć mytą powierzchnię
  = pozostawić na około 15 minut
  = następnie spłukać silnym strumieniem wody do zaniku piany
  = po spłukaniu piany uzyskujemy czystą powierzchnię
 • Mycie "ręczne":
  = sporządzić 3-10 % roztwór wodny preparatu w naczyniu i spienić ręcznie
  = dalsze postępowanie - jak wyżej
  Ilość użytego preparatu zależy od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni !
  Uwaga:
  Nie należy łączyć preparatu ze środkami zawierającymi aktywny chlor !
  Nie zaleca się mycia metali kolorowych !

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - ciecz klarowna, bezbarwna do słabo różowej
  Zapach - charakterystyczny dla kwasów i detergentów
  pH koncentratu - < 1
  pH 1% roztw. wodn. około 1
  Gęstość - 1,1 - 1,2 g/cm³ (w temp. 20°C)
  Pienistość - środek pianowy
  Opakowania - kanistry po 20 kg i 5 kg

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA oznaczenie Xi - substancja drażniąca.
  Zagrożenia /R/: R 36/38 - działa drażniąco na oczy i skórę
  Warunki bezpieczeństwa /S/: S 25 - unikać zanieczyszczenia oczu
  S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zapewnić pomoc lekarską
  S 28 - zanieczyszczonš skórę przemyć dużą ilością wody z mydłem
  S 37/39 - nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu
  S 45 - w przypadku awarii lub zlego sampopczucia niezwłocznie zasięgnšć porady lekarza (jeśli to możliwe pokaż etykietę)
  S 46 - po połknięciu po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę

  DOKUMENTACJA:
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, PZH - HŻ-00873/01/2004, ISO 9001:2000.

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
  b) większe ilości - od 150-200 kg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl