A N T I F O A M    S
do gaszenia piany w kąpielach wodnych


SKŁAD I SKŁAD I WŁASNOŚCI
Preparat jest wodną emulsją polidimetylosiloksanów z wypełniaczem. Posiada silne właściwości gaszenia piany. Nie koroduje urządzeń, jest nietoksyczny.

ZASTOSOWANIE

 • zapobieganie powstawaniu piany w roztworach środków myjących i dezynfekujących
 • likwidowanie nadmiaru piany w układach kanalizacyjnych, zbiornikach ścieków itp
 • likwidacja nadmiaru piany w oczyszczalniach ścieków

  SPOSÓB UŻYCIA

 • dozowanie w sposób ciągły lub jednorazowo w stężeniu od 0,005 do 0,01 % wagowych - tj 50 - 100 g na 1000 litrów roztworu

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - mlecznobiała ciecz
  Zapach - słaby, charakterystyczny
  pH 1% roztw. wodn. - 5-8 (w temp. 20°C)
  Gęstość - około 1,0 g/cm³ (w temp. 20°C)
  Rozpuszczalnść w wodzie - miesza się w każdym stosunku
  Opakowania - 0,8 kg

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  = środek szkodliwy, niepalny, przechowywać w temperaturze powyżej +10°C.
  W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je niezwłocznie dużą iloącią wody i zasięgnąć porady lekarza
  Używać odpowiednich ubran i rękawic ochronnych oraz ochrony oczu/twarzy przy przelewaniu koncentratu

  DOKUMENTACJA:
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, ISO 9001:2000.

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
  b) większe ilości - od 150-200 kg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl