A N T I F O A M    R
zapobiega powstawaniu piany w kąpielach wodnych


SKŁAD I SKŁAD I WŁASNOŚCI
Preparat jest mieszaniną środków powierzchniowo-czynnych i naturalnych środków wspomagających. Posiada silne właściwości gaszenia piany. Działa skutecznie w środowisku zimnej wody, rozcieńczonych alkaliów, kwaśnym i obojętnym.
Nie koroduje urządzeń, jest nietoksyczny, łatwo ulega biodegradacji.

ZASTOSOWANIE
* zapobieganie powstawania piany w kąpielach wodnych (np. roztwory ługu sodowego, roztwory kwaśne, myjarki butelek, inne urządzenia)
* likwidowanie nadmiaru piany w układach kanalizacyjnych, zbiornikach ścieków itp
* może być stosowany w zalecanych stężeniach na powierzchniach mających kontakt z żywnością
Stosowany jako dodatek efektywnie gaszący pianę w myjarkach automatycznych butelek i skrzynek oraz w innych procesach, w których występuje pienienie się roztworów roboczych, poprawia także efekty wymycia. Działa zarówno w temperaturach niskich jak i bliskich wrzenia (do 90°C).

SPOSÓB UŻYCIA
* dozowanie w sposób ciągły w stężeniu od 0,005 do 0,01 % wagowych
* dozowanie okresowe - w stężeniu 0,03 - 0,10 %
* np. - przy myciu butelek zwrotnych - dodatek do roztworu sody kaustycznej w proporcji 0,3 - 1,0 litra na 1000 litrów (1 m3) kąpieli myjącej;

DANE TECHNICZNE
Wygląd - lepka ciecz klarowna do lekko mętnej
Barwa - bezbarwna do żółtej Zapach - słaby, charakterystyczny
pH 1% roztw. wodn. - 7-9 (w temp. 20°C)
Gęstość - 0,97-0,99 g/cm³ (w temp. 20°C)
Rozpuszczalnść w wodzie - słaba, tworzy mętne roztwory
Opakowania - kanistry po 25 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
= środek szkodliwy, niepalny, przechowywać w temperaturze powyżej +10°C.
oznaczenie - Xi Substancja drażniąca
Zagrożenia(R):
R36/38 - drażniący oczy i skórę
Warunki bezpiecznego stosowania(S):
S 26 - w przypadku kontaktu z oczami, przemyć je niezwłocznie dużą iloącią wody i zasięgnąć porady lekarza
S 28 - po kontakcie ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody
S 37/39 - używać odpowiednich rękawic ochronnych i ochrony oczu/twarzy

DOKUMENTACJA:
Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", świadectwo PZH - HŻ-739/94, karta charakterystyki MSDS PL, ISO 9001:2000.

WARUNKI DOSTAWY
a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
b) większe ilości - od 150-200 kg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

                     do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl