A U T O C L E A N
preparat do autoklawów i sterylizatorów


WŁASNOŚCI
AUTOCLEAN - alkaliczny preparat o własnościach kompleksujących i dyspergujących. Zapobiega odkładaniu się kamienia wodnego i korozji urządzeń. Zawiera ług sodowy i metakrzemian swodowy. Działa już w minimalnych stężeniach.

ZASTOSOWANIE
* w autoklawach
* w sterylizatorach
* w innych urządzeniach z obiegiem wody

SPOSÓB UŻYCIA
* ilość dodawanego w autoklawie, czy sterylizatorze preparatu zależy od jakości /twardości/ stosowanej wody i waha się w granicach 0,025 - 1%
* po każdym okresie pracy dokładnie spłukać urządzenie czystą wodą w celu wymycia zdyspergowanych cząstek mineralnych.

DANE TECHNICZNE
Wygląd - ciecz
pH - powyżej 10
Gęstość - 1,12 g/cm³ ±5% (w temp. 20°C)
Wodorotlenek sodu - poniżej 5%
Metakrzemian sodu - powyżej 5%
Opakowania - kanistry po 30 kg i 5 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA oznaczenie Xi - substancja drażniąca.
ZAGROŻENIA /R/: R 36 - działa drażniąco na oczy
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA /S/: S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zapewnić pomoc lekarską
S 28 - w przypadku kontaktu ze skórą przemyć dużą ilością wody z mydłem
S 37/39 - nosić odpowiednie rękawice ochronne i ochronę oczu i twarzy

DOKUMENTACJA: Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", świadectwo PZH, karta charakterystyki MSDS PL, ISO 9001:2000.

WARUNKI DOSTAWY
a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
b) większe ilości - od 150-200 kg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

                     do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl