B A R S A N - R B
preparat z QAV do ręcznego mycia i dezynfekcji

SKŁAD I WŁASNOŚCI
BARSAN RB jest neutralnym preparatem, który zawiera synergistycznie działającą mieszaninę czwartorzędowego związku amoniowego i alkiloaminowej pochodnej guanidyny oraz niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Charakteryzuje sie szerokim spektrum działania przeciw drobnoustrojom.
BARSAN RBP - stanowi odmianę preparatu Barsan RB przeznaczoną do mycia pianowego. Własności bakterio- i grzybobójcze są identyczne dla obydwu preparatów.
  Skuteczność bakteriobójcza w warunkach "brudnych" (zgodnie z PN-EN 1276 i PN-EN 13697)
 • stężenie Barsanu RB 0,8% w czasie 15 minut i temp. 20°C)
 • stężenie Barsanu RB 0,3% w czasie 30 minut i temp. 20°C)

  Skuteczność grzybobójcza w warunkach "brudnych" (zgodnie z PN-EN 1650 i PN-EN 13697)
 • stężenie Barsanu RB 0,8% w czasie 15 minut i temp. 20°C)
 • stężenie Barsanu RB 0,3% w czasie 30 minut i temp. 20°C)

ZASTOSOWANIE
W zakładach przemysłu spożywczego do:

 • ręcznego mycia i dezynfekcji powierzchni produkcyjnych, mających kontakt z żywnością
 • mycie bezpianowe lub pianowe - zależnie od użytej odmiany RB czy RBP
 • aktywnej likwidacji bakterii G (+), G (-) i grzybów.

  SPOSÓB UŻYCIA

 • przygotować roztwór roboczy o stężeniu zależnie od czasu dezynfekcji: 0,8% (czas 15 min) lub 0,3% (czas 30 min)
 • temperatura kąpieli myjącej 20 - 50 °C
 • myć ręcznie roztworem roboczym umożliwiając kontakt w czasie 15 lub 30 minut
 • po myciu dokładnie spłukać myte powierzchnie czystą wodą

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - klarowna, bezbarwna ciecz
  Zapach - mydlany
  pH 5% roztw. wodn. - 8
  Gęstość - 0,98-1,00 g/cm³ (w temp. 15°C)
  pH - około 7
  Opakowania - kanistry po 20 kg

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Oznaczenie: Xi substancja drażniąca.
  ZAGROŻENIA /R/: - R 36/38 - działa drażniąco na oczy i skórę
  WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA /S/: S 2 - chronić przed dziećmi
  S 26 - zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
  S 28 - zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody
  S 37/39 - nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

  DOKUMENTACJA
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, ISO 9001:2000.

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
  b) większe ilości - od 150-200 kg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl