B A R S A N
neutralny preparat z QAV do dezynfekcji pianowej


SKŁAD I WŁASNOŚCI
BARSAN - neutralny preparat zawierający mieszaninę czwartorzędowych związków amoniowych o własnościach dezynfekujących.

ZASTOSOWANIE
Służy do pianowej dezynfekcji powierzchni produkcyjnych w zakładach przemysłu spożywczego:
* do dezynfekcji powierzchni produkcyjnych
* do mycia powierzchni produkcyjnych
* aktywny wobec bakterii G (+) oraz G (-)

SPOSÓB UŻYCIA
* przygotować roztwór roboczy w stężeniu 1,0 lub 1,5%
* nakładać natryskowo lub w postaci piany za pomocą urządzenia pianotwórczego na umyte i osuszone powierzchnie
* odczekać wymagane 30 minut
* po myciu dokładnie spłukać czystą wodą
* preparat nie jest agresywny w stosunku do mytych lub dezynfekowanych powierzchni

DANE TECHNICZNE
Wygląd - przezroczysta ciecz
Zapach - charakterystyczny, dla soli QAV
pH 1% roztw. wodn. - około 7
Gęstość - 0,99 g/cm³(w temp. 15°C)
Opakowania - kanistry po 20 kg i 5 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA - oznaczenie Xi środek szkodliwy, niepalny.
Przechowywać w temperaturze powyżej +10°C .
ZAGROŻENIA:
R 38 - działa drażniąco na skórę
R 41 - stanowi zagrożenie dla oczu
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA:
S 1 / 2 - przechowywać w zamknięciu poza zasięgiem dzieci
S 24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską
S 27 - zdjąć natychmiast całą zanieczyszczoną odzież
S 28 - w przypadku kontaktu ze skórą przemyć dużą ilością wody z mydłem
S 36/37/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice, ochronę oczu i twarzy.

DOKUMENTACJA
Produkt na licencji LONZA AG, kod grupy towarowej "R", świadectwo PZH - 155113/96, karta charakterystyki MSDS PL, ISO 9001:2000.

WARUNKI DOSTAWY
a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
b) większe ilości - od 150-200 kg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

                     do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl