= C H Ł O D N I E   -   M R O Ż O N K I =


Przedstawiamy zestaw wybranych środków z oferty DEMI-CHEM do utrzymania higieny w chłodni. Propozycje obejmują następujące procesy:
*   mycie urządzeń technologicznych w obiegu
*   dezynfekcję
*   mycie pianowe urządzeń technologicznych
*   mycie pomieszczeń produkcyjnych
*   dezynfekcja pakowaczek

MYCIE URZĄDZEŃ W OBIEGU

Rodzaj procesu Rodzaj środka i warunki procesu
Uwagi
mycie alkaliczne A) - roztwór wodny NaOH z dodatkiem MULTILUX 21
0,1-0,4%, 10-90 °C
B) - gotowe preparaty:
PURIN CIP lub
LUXANOL M1
1-2%, temp. 10-90 °C
dozowanie automatyczne lub ręczne,
zawierają środki powierzchniowo-czynne i wspomagające
mycie alkaliczne - z dezynfekcją TESOL A
1-3%, temp. 5-60 °C
dozowanie automatyczne lub ręczne
mycie kwaśne SOLTANK - 1 - 5 % roztwór wodny, temp. 20 - 40 °C lub CLARIN CIP - 0,5 - 1% roztwór wodny
j/w
mycie kwaśne - z dezynfekcją SOLTANK N - 2 % roztwór wodny, temp. 20 - 40 °C
j/w

DEZYNFEKCJA URZĄDZEŃ

środkiem alkalicznym CHLOROSOL - natrysk lub w obiegu
0,1 - 3 % roztworem
aktywny chlor
środkiem kwaśnym STERINOX , STERINOX DPP 50 (do pom. przewodnictwa) natrysk lub w obiegu 0,2 0,4 % roztworem
kwas nadoctowy
środkiem neutralnym TENDER - natrysk lub w obiegu 200-400 ppm (10 - 15 %) roztworem
aktywny tlen (dwutlenek chloru)

MYCIE PIANOWE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH (I POMIESZCZEŃ)

alkaliczne TESOL - 1 - 5 % roztworem

Disan lub SANOL - 1 - 5 % roztworem
dezynfekcja aktywnym chlorem
dezynfekcja solami QAV
kwaśne ALUSOL - 1 - 5 % roztworem
kwas fosforowy
neutralne SANITEX - natrysk 2-5 % roztworem
dezynfekcja solami QAV

HYDROTRANSPORT OWOCÓW I WARZYW

dzynfekcja wody TENDER - w obiegu 5 - 20 ppm (0,25 - 1,0 %) roztworem
środek czynny - aktywny tlen (dwutlenek chloru)

BIEŻĄCE MYCIE POMIESZCZEŃ PRODUKCYJNYCH

lekko alkaliczne ALGRIN - 1 - 5 % roztworem
lekko pieniący
ekologiczny

PAKOWACZKI

Dezynfekcja bieżąca SURFACLEAN - 100 %
natrysk,
codziennie

do str. głównej
powrót / procedury


DEMI-CHEM PHU, Warszawa - tel/fax 0-prefiks-22-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: demichem@go2.pl  lub demichem@o2.pl