C H L O R O S O L
alkaliczny, dezynfekujący - z aktywnym chlorem

SKŁAD i WŁASNOŚCI
CHLOROSOL - alkaliczny, nie pieniący płyn dezynfekcyjny z aktywnym chlorem. Podstawowy składnik: stabilizowany roztwór wodny podchlorynu sodowego. Nie wywołuje oporności mikrobiologicznej.

ZASTOSOWANIE
Dezynfekcja powierzchni mających kontakt z żywnością ! Preparat stosowany do:

 • alkalicznej dezynfekcji otwartych powierzchni produkcyjnych
 • dezynfekcji instalacji w obiegach zamkniętych
 • dezynfekcji powierzchni ceramicznych, ze stali nierdzewnej, emaliowanych, tworzyw sztucznych i betonu
  Chlorosol może być stosowany:
 • we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego
 • wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba dezynfekcji urządzeń, sprzętu, zbiorników, ścieków.
 • SPOSÓB UŻYCIA
  1/ Dezynfekcja urządzeń:
  * umyć i wysuszyć przeznaczone do dezynfekcji powierzchnie
  * przygotować roztwór preparatu o stężeniu 0,1 - 0,2%
  * nanieść natryskowo na otwarte powierzchnie lub płukać instalacje zgodnie z programem mycia i dezynfekcji
  * czas kontaktu preparatu z powierzchnią nie miniej niż 15 minut
  * po dezynfekcji wypłukać wodą do uzyskania obojętnego pH
  2/ Dezynfekcja ścian i posadzek:
  * używać roztwór o stężeniu 1 - 3%
  Uwaga: zaleca się sporządzanie roztworów dezynfekujących bezpośrednio przed użyciem !

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - ciecz o barwie słomkowej
  Zapach - charakterystyczny dla podchlorynu
  Gęstość - 1,25 g/cm³ (temp. 20°C)
  pH - około 11 (temp. 20°C)
  Zawartość aktywnego chloru - około 12%
  Trwałość preparatu - 3 miesiące od daty produkcji
  Opakowania - kanistry po 25 kg i 4 kg

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Nie przechowywać w pobliżu kwasów. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego. Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu. Temperatura magazynowania - korzystnie w 5-15°C.
  Oznaczenie - C substancja żrąca
  ZAGROŻENIA /R/: R 31 - powoduje oparzenia
  R 34 - w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
  WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA/S/:
  S 1/2 - przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
  S 28 - zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską
  S 45 - w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo skonsultuj się z lekarzem (jeżeli możliwe pokaż etykietę)
  S 50 - nie mieszać z kwasami

  DOKUMENTACJA
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", świadectwo PZH - HŻ/00971/00, karta charakterystyki MSDS PL, ISO 9001:2000.

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
  b) większe ilości - od 150-200 kg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

                       do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl