CLARIN   SPECJAL
środek dezynfekujący z kwasem nadoctowym


SKŁAD I WŁASNOŚCI
Preparat dezynfekujący na bazie kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru.
Skutecznie niszczy wszystkie rodzaje mikroorganizmów, bakterii G (+), G (-) oraz drożdży i pleśni. Nie wywołuje oporności, zaburza nieodwracalnie system enzymatyczny komórki.

ZASTOSOWANIE

 • do kwaśnej dezynfekcji otwartych powierzchni produkcyjnych
 • do dezynfekcji instalacji w obiegach zamkniętych
 • do dezynfekcji zbiorników i tanków
 • do stosowania w niskich temperaturach
  Wysokiej jakości produkt Degussa Austria GmbH (import) do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.

  SPOSÓB UŻYCIA
    = Stosowanie =

 • umyć i wysuszyć przeznaczone do dezynfekcji powierzchnie
 • nakładać natryskowo roztwór roboczy za pomocą spryskiwacza lub płukać nim instalacje zgodnie z programem mycia i dezynfekcji
 • pozostawić na określony czas na dezynfekowanych powierzchniach
 • dokładnie spłukać
    = Dozowanie =

  Stężenie (%)
  Temperatura (°C)
  czas (min.)
  0,33 - 0,70
  < 10
  10 - 30
  0,20 - 0,50
  10 - 20
  5 - 15
  0,07 - 0,33
  > 20
  5 - 15

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - bezbarwna ciecz
  pH 1% roztw. wodn. - około 2 (w temp. 20°C)
  Gęstość - 1,15 g/cm³
  Kwas nadoctowy - do 10%

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA   C - substancja żrąca. Przechowywać w temperaturach poniżej 35 °C.
  Zagrożenia (R):
  R 35 - wywołuje poważne oparzenia
  R 35 - wywołuje poważne oparzenia
  Waryunki bezpiecznego stosowania (S):
  S 1/2 - przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
  S 24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
  S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską
  S 27 - zdjąć natychmiast całą zanieczyszczoną odzież
  S 36/37/38 - nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice oraz osłony oczu i twarzy

  DOKUMENTACJA:
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "C", karta charakterystyki MSDS PL, świadectwo PZH - HŻ-13752/02.

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "C" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
  b) bardzo duże ilości - na koszt dostawcy.

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl