C L A R I N    C I P
preparat do mycia urządzeń w systemie CIP


SKŁAD I WŁASNOŚCI
Ciekły koncentrat czyszczący zawiera obok kwasu mineralnego środki myjące i wspomagające mycie a także inhibitor korozji. Roztwory wodne preparatu usuwają zanieczyszczenia pochodzenia białkowego i tłuszczowego oraz osady mineralne - np. pochodzące z wody, mleka, piwa i inne.

ZASTOSOWANIE
Preparat przeznaczony jest głównie do mycia w systemach CIP - zgodnie z zaleceniami producenta

 • mleczarstwo - kwaśne mycie zbiorników, rurociągów podgrzewaczy mleka, śmietany, serwatki, instalacji wyparnych i UHT (na przemian z alkalicznymi środkami myjącymi) - PURIN CIP, CLARIN ALK lub LUXANOL M1
 • browarnictwo - kwaśne mycie podgrzewaczy, chłodnic płytowych, usuwanie osadów powstających z piwa
 • produkcja napojów - usuwanie osadów mineralnych i organicznych
 • w stężeniach użytkowych preparat nie jest agresywny w stosunku do stali chromoniklowych i będšcych użyciu materiałów z tworzyw sztucznych

  SPOSÓB UŻYCIA

 • mleczarstwo: stężenia 0,5-1% obj, 50-80oC (lub robocza), czas mycia 15-20 minut (lub zgodnie z doœwiadczeniem)
 • browarnictwo: stężenia 1-1,5% obj, 60-70oC, czas mycia 15-30 minut
 • po zastosowaniu preparatu czyszczone powierzchnie spłukać wodą zdatną do picia.
 • pomiaru i regulacji stężeń preparatu dokonywać można za pomocš pomiaru przewodnictwa roztworu roboczego
  UWAGA: należy unikać kontaktu preparatu z:
  - ługiem i metalami lekkimi (aluminium) - tworzy się wodór ( ryzyko eksplozji !!)
  - substancjami organicznymi - powstają gazy nitrozowe

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - bezbarwny klarowny płyn
  Barwa - jasnobrązowa do ciemniejszej
  pH koncentratu - < 1 (w temp. 20°C)
  Gęstość - około 1,27 g/cm³ (w temp. 20°C)
  Przewodnictwo właściwe - 19,6 mS/cm (1% obj. roztwór wodny, 20°C)
  Zawartość kwasu azotowego - > 20 %

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Oznaczenie C - substancja żrąca.
  Zagrożenia /R/: R 35 - wywołuje poważne oparzenia
  Określenia prawidłowego postępowania /S/:
  S 2 - przechowywać w zamknięciu, chronić przed dziećmi
  S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zapewnić pomoc lekarską
  S 36/37/39 - podczas pracy używać odpowiedniej odzieży ochronnej, rękawic i ochrony oczu i twarzy
  S 45 - w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo skonsultuj się z lekarzem /jeśli to możliwe - pokaż etykietę/

  DOKUMENTACJA
  świadectwo PZH - HŻ /00074/03, karta charakterystyki MSDS PL

  Nazwa preparatu
  Opakowania
  Cena bazowa
  netto zł/kg

  Podatek VAT

  Clarin CIP
  po 30 kg
  2,80

  22

  Clarin CIP
  po 1000 kg
  2,50

  22

  UWAGA: ceny producenta,

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości na koszt odbiorcy
  b) większe ilości - na koszt producenta
  Spedytorzy nie przyjmują tego preparatu do przewozów drobnicowych !!!

 • do str. głównej  DEMI-CHEM PHU, Warszawa - tel/fax (22)-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: demichem@go2.pl   lub demichem@o2.pl