C L A R I N    C I P   alkaliczny+
do silnie zabrudzonych powierzchni


SKŁAD i WŁASNOŚCI

Skoncentrowany preparat o bardzo wysokiej aktywności czyszczącej do mycia w systemie CIP w przemyśle spożywczym. Produkowany jest na bazie wodorotlenku sodu jako niepieniący koncentrat. Zawiera obok ługu sodowego specjalną kombinację substancji kompleksujących. Dzięki dodatkom funkcjonalnym - zabezpiecza myte powierzchnie i nie stanowi obciążenia dla środowiska.

 • Łatwo wnika w brud i zmniejsza zużycie energii i czasu poświęconego na mycie.
 • Łatwo daje się wypłukać z mytych instalacji.
 • Szczególnie skutecznie usuwa silne zabrudzenia z tłuszczu i białkam, a także przypalenia.
 • Nie wymaga natychmiastowego kwasowania.
 • Przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami producenta preparat nie wchodzi w reakcję z powierzchniami ze stali szlachetnej, żeliwa szarego, stali kowalnej, szkła, porcelany, kamionki i tworzyw sztucznych. Aluminium reaguje z CLARINEM ALK+ przy wyższych stężeniach, długim czasie działania i wysokiej temperaturze.

  ZASTOSOWANIE

 • Odpowiedni dla wszystkich systemów CIP w przemyśle spożywczym.
 • Mleczarstwo - mycie urządzeń do transportu, składowania i przerobu mleka; zbiorników, rurociągów, podgrzewaczy mleka, śmietany, serwatki, instalacji wyparnych i UHT.
 • Browarnictwo - mycie rurociągów, warzelni, kadzi, pojemników zaciernych, chłodni, wszelkiego rodzaju aparatury płytkowej, zbiorników fermentacyjnych i magazynowych, keg-ów itp.
 • Produkcja napojów i środków spożywczych - mycie wszelkiej aparatury, powierzchni roboczych (również z drewna) mających kontakt ze związkami tłuszczów i białek.
 • Gastronomia - mycie sprzętu kuchennego ze znacznym stopniem zabrudzenia.
 • Inne zastosowania:
  - czyszczenie pojemników z emalii, porcelany, szkła, fajansu, pojemników po paszach;
  - czyszczenie kanalizacji, kratek spustowych;
  - nasączanie mat odkażających.

 • SPOSÓB UŻYCIA

 • CLARIN ALK+ stosuje się w formie roztworu roboczego, z możliwością wielokrotnego użycia, przy systematycznym uzupełnianiu stężenia roboczego.
 • Stężenie roztworu od 0,7 do 2% obj. w temp. 50-80°C.
 • Czas mycia 25-40 minut.
 • Po zastosowaniu preparatu myte powierzchnie spłukać wodą zdatną do picia.
 • Oznaczanie preparatu: 10 cm3 roztworu do badania rozcieńczyć 40 cm3 wody destylowanej i miareczkować 0,1 n HCl w obecności fenoloftaleiny. Zużycie HCl w cm3 x 0,08 = % obj. CLARIN CIP alkaliczny+ Pomiaru stężenia i jego regulacji dokonywać można również konduktometrycznie - mierząc przewodnictwo właściwe roztworu roboczego.

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - przezroczysta, lekko mętna ciecz
  Gęstość w temp. 20°C - 1,41 g/cm³
  Przewodnictwo właściwe - 29,1 mS/cm (1 % obj. roztwór wodny, temp. 20°C)
  Zdolność pianotwórcza - nie pieni się
  Trwałość - 12 miesięcy
  Składowanie - w temp. +4°C do +40°C; chronić przed promieniowaniem słonecznym.
  Opakowania - kanistry po 5 kg, 10 kg, 30 kg i paletopojermniki po 1300 kg

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  oznaczenie C substancja żrąca
  Zagrożenia /R/:
  R 35 - wywołuje poważne oparzenia
  Określenia prawidłowego postępowania /S/:
  S 2 - chronić przed dziećmi
  S 26 - przy zetknięciu z oczami gruntownie spłukać wodą oraz skonsultować się z lekarzem
  S 27 - zabrudzone , nasiąknięte preparatem ubranie należy natychmiast zdjąć
  S 28 - w przypadku zabrudzenia skórę zmyć natychmiast dużą ilością wody
  S 36/37/39 - w trakcie pracy nosić odpowiedni ubiór: rękawice i okulary ochronne / osłonę twarzy
  S 45 - w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo, skonsultuj się z lekarzem (jeżeli to możliwe, pokaż etykietę)

  Dokumentacja:
  świadectwo PZH - HŻ/20591/01, karta charakterystyki MSDS PL.

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości przesyłką kurierską ADR na koszt odbiorcy
  b) większe ilości - wysyłka europaletą ADR (500-550 kg netto) na koszt odbiorcy

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl