C L A R I N    C L I N
uniwersalny środek myjący
Czysta kuchnia, sklep


SKŁAD - WŁASNOŚCI
Preparat o intensywnym działaniu. Posiada bardzo dobre własności odtłuszczające, a dzięki odpowiednio dobranym składnikom znakomicie się wypłukuje. Dzięki do płukania zużywa się niewielkie ilości wody. Zawiera środki powierzchniowo-czynne, wspomagające, sole EDTA. Nie wykazuje własności agresywnych, korodujących w stosunku do mytych powierzchni z tworzyw sztucznych, aluminium, stali szlachetnej. Występuje również w wersji pienišcej do wytwornic piany - P8 CLARIN CLEAN


ZASTOSOWANIE

 • do zewnętrznego mycia urządzeń w przemyśle spożywczym
 • mycie ścian , posadzek, glazury
 • mycie ręczne foremek, pojemników, narzędzi i drobnego sprzętu
 • mycie ręczne naczyń i sztućców


  SPOSÓB UŻYCIA

 • mycie ręczne przy normalnym zabrudzeniu: 0,3-0,5 %obj. = 30-50 ml/l0 litrów wody
 • po zakonczeniu mycia powierzchnie spłukać (zimną) wodą zdatną do picia !

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd   -  płyn klarowny o barwie zielonej
  Zapach   -   charakterystyczny dla detergentów
  pH   -   około 8
  Gęstość (15°C)   -   około 1,034 g/cm³
  Rozpuszczalność  -  bez ograniczeń w wodzie

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Oznaczenie - Xi Substancja drażniąca
  Określenie zagrożenia (R):
  R 36/38 - drażniący dla oczu i skóry
  Określenia prawidłowego postepowania (S):
  S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską
  S 28 - zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody
  S 39 - stosować ochronę oczu i twarzy

  DOKUMENTACJA:
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "C", karta charakterystyki MSDS PL, świadectwo PZH: HŻ/12713/02

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "C" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
  b) bardzo duże ilości - na koszt dostawcy.

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl