P 8   C L A R I N  -  C S R  
myjąco-dezynfekujący, pianowy


SKŁAD i WŁASNOŚCI

Alkaliczny, wydajnym preparat myjąco-dezynfekujący z aktywnym chlorem. Produkowany jest na bazie podchlorynu sodu i środków myjących. Skutecznie usuwa pozostałości poprodukcyjne zawierające tłuszcz, białko z mięsa i mleka, zabrudzenia z krwi, przypraw a także ślady po oponach wózków podnośnikowych. Nie uszkadza czyszczonych powierzchni i nie stanowi obciążenia dla środowiska.

 • Przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami producenta preparat nie oddziaływuje na stal szlachetną, tworzywa sztuczne (PE,PP,PCV), ceramikę, beton i gumę.

  ZASTOSOWANIE

 • Przeznaczony do pianowego mycia w przemyśle spożywczym.
 • Mleczarstwo, browarnictwo,produkcja napojów - alkaliczne mycie pianowe i dezynfekcja zewnętrznych powierzchni urządzeń, dużych otwartych zbiorników (wanien do sera, mieszalników, kadzi wstępnych, itp.), ścian i podłóg.

  SPOSÓB UŻYCIA

 • CLARIN-CSR stosuje się w formie roztworu roboczego do mycia przy zastosowaniu urządzeń pianotwórczych.
 • Usunąć mechanicznie pozostałości produkcyjne.
 • Stężenie roztworu od 2 do 5% obj. w temp. 20-50°C.
 • Czas ekspozycji piany 15-20 minut.
 • Następnie spłukać pianę silnym strumieniem wody.

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - przezroczysta, lekko żółta ciecz
  Gęstość w temp. 20°C - 1,18 g/cm³
  pH - 11 (1% obj. roztwór wodny, temp. 20°C)
  Zdolność pianotwórcza - silnie pieni się
  Trwałość - 6 miesięcy
  Wydajność ˇ 20 l roztworu roboczego na 100 m2 powierzchni, Składowanie - w temp. 0°C do +25°C; chronić przed promieniowaniem słonecznym.
  Opakowania - kanistry po 5 kg, 10 kg i 30 kg

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  oznaczenie C żrący - zawiera aktywny chlor i wodorotlenki metali alkalicznych
  ZAGROŻENIA /R/:
  R 31 - w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
  R 35 - wywołuje poważne oparzenia
  WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA /S/:
  S 2 - chronić przed dziećmi
  S 3 - przechowywać w chłodnym i nienasłonecznionym miejscu
  S 12 - nie uszczelniać pojemnika
  S 26 - przy zetknięciu z oczami gruntownie spłukać wodą oraz skonsultować się z lekarzem
  S 27 - zabrudzona wilgotną odzież natychmiast zdjąć
  S 28 - przy kontakcie ze skórą natychmiast zmyć dużą ilością wody
  S 36/37/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice oraz okulary ochronne

  Dokumentacja:
  świadectwo PZH - HŻ/12839/02, karta charakterystyki MSDS PL.

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "C" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
  b) bardzo duże ilości - na koszt dostawcy.

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl