C L A R I N    K
preparat do mycia urządzeń w przemyśle i rolnictwie


SKŁAD I WŁASNOŚCI
Ciekły, aktywny koncentrat czyszczący, zawiera obok kwasu mineralnego środki wspomagające mycie i powierzchniowo czynne. Roztwory wodne preparatu usuwają zanieczyszczenia pochodzenia białkowego i tłuszczowego oraz osady mineralne - np. pochodzące z wody, mleka, piwa i inne.

ZASTOSOWANIE
Przeznaczony do stosowania w wielu gałęziach przemysłu spożywczego i działach produkcji i przetwórstwa rolnego.

 • mleczarstwo - kwaśne mycie zbiorników, rurociągów podgrzewaczy mleka, śmietany, serwatki, instalacji wyparnych i UHT (na przemian z alkalicznymi środkami myjącymi) - CLARIN CIP Alkaliczny, CLARIN ALK lub LUXANOL M1
 • browarnictwo - kwaśne mycie podgrzewaczy, chłodnic płytowych, beczek aluminiowych, usuwanie komienia piwnego
 • produkcja napojów - usuwanie osadów mineralnych i organicznych
 • rolnictwo - naprzemienne (ze środkami alkalicznymi, np. CLARIN MD lub Tesol-A) mycie dojarek, rurociągów, zbiorników, schładzalników
 • czyszczenie nalotów mineralnych, rdzy, niektórych tłuszczy z powierzchni metalowych, porcelanowych , tworzyw sztucznych

  SPOSÓB UŻYCIA

 • mleczarstwo: stężenia 0,5-2% obj, 50-80oC (lub robocza), czas mycia 15-20 minut (lub zgodnie z doświadczeniem)
 • browarnictwo: stężenia 1-1,5% obj, 60-70oC, czas mycia 15-20 minut
 • rolnictwo: mycie dojarek, rurociągów, zbiorników, schładzalników - stężenia 0,5% obj, 40-60oC, czas mycia 10-15 minut
 • czyszczenie nalotów mineralnych, rdzy, niektórych tłuszczy z powierzchni metalowych, porcelanowych , tworzyw sztucznych: stężenia 1-2% obj, 40-60oC, czas mycia 10-15 minut
 • po zastosowaniu preparatu czyszczone powierzchnie spłukać wodą zdatną do picia.
 • pomiaru stężeń preparatu dokonywać można za pomocą: - miareczkowania roztworem NaOH
  - pomiaru przewodnictwa roztworu roboczego
  UWAGA: należy unikać kontaktu preparatu z:
  - ługiem i metalami lekkimi (aluminium) - tworzy się wodór ( ryzyko eksplozji !!)
  - substancjami organicznymi - powstają gazy nitrozowe

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - bezbarwny klarowny płyn
  Barwa - jasnobrązowa do ciemniejszej
  pH koncentratu - < 1 (w temp. 20°C)
  Gęstość - około 1,27 g/cm³ (w temp. 20°C)
  Przewodnictwo właściwe - 19,6 mS/cm (1% obj. roztwór wodny, 20°C)
  Zawartość kwasu azotowego - > 20 %
  Opakowania - kanistry po 10 kg, 30 kg i paletopojemniki po 1200 kg

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Oznaczenie C - substancja żrąca.
  Zagrożenia /R/: R 35 - wywołuje poważne oparzenia
  Określenia prawidłowego postępowania /S/:
  S 2 - przechowywać w zamknięciu, chronić przed dziećmi
  S 23 - nie wdychać oparów
  S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zapewnić pomoc lekarską
  S 27 - zabrudzone, przesiąknięte produktem ubranie należy natychmiast zdjąć
  S 28 - zabrudzoną skórę zmyć natychmiast dużą ilością wody
  S 45 - w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo skonsultuj się z lekarzem /jeśli to możliwe - pokaż etykietę/

  DOKUMENTACJA
  świadectwo PZH - HŻ /12543/02, karta charakterystyki MSDS PL

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "C" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
  b) bardzo duże ilości - na koszt dostawcy.
 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl