C L A R I N   M - S E P T
mycie i dezynfekcja aktywnym tlenem


SKŁAD I WŁASNOŚCI
Detergentowy, kwaśny środek myjąco-dezynfekujący z wodą utlenioną, przeznaczony do mycia jednofazowego. Skład preparatu został przygotowany w oparciu o najnowocześniejsze receptury, nieszkodliwe dla środowiska. CLARIN M-SEPT sprawdza się tam, gdzie nie jest pożądane stosowanie preparatów o odczynie zasadowym lub środków zawierających aktywny chlor.

 • Preparat jest ekonomiczny w stosowaniu - zapewnia mycie i dezynfekcję w jednym etapie.
 • Posiada silne właściwości odtłuszczające, również w niskich temperaturach, doskonale usuwa kamień osadowy oraz rdzawe plamy i nacieki.
 • Bezpieczny dla mytych powierzchni urządzeń, pozostawia na nich tzw. film wodny.
 • Nie stanowi obciążenia dla środowiska, zawiera biodegradowalne środki powierzchniowo-czynne.
  Przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami producenta preparat nie wchodzi w reakcję z powierzchniami ze stali szlachetnej, aluminium, oraz większości tworzyw sztucznych (PE, PP, PCV), powierzchni ceramicznych i betonowych.
 • CLARIN M-SEPT wykazuje bardzo szerokie spektrum działania na bakterie G(+) i G(-), drożdże i pleśnie.

  ZASTOSOWANIE

 • Kwaśne mycie i dezynfekcja oraz usuwanie osadów mineralnych, organicznych i mikroorganicznych z otwartych powierzchni produkcyjnych oraz instalacji w obiegach zamkniętych.
 • Zastosowane w przemyśle spożywczym (mleczarskim, mięsnym, browarniczym itp.) do czyszczenia zbiorników, instalacji, urządzeń technicznych, pojemników, opakowań i pomieszczeń.
 • Przystosowany do układów CIP oraz automatycznych stacji mycia, myjek i zmywarek przemysłowych.
 • Oferujemy odmiany preparatu Clarin M-SEPT :a/ do mycia ręcznego, b/ do mycia pianowego

  SPOSÓB UŻYCIA
  CLARIN M-Sept jest środkiem jednofazowym, a więc nie wymagane jest wcześniejsze mycie alkaliczne.

 • Po wstępnym przepłukaniu urządzenia wodą, wprowadzić roztwór roboczy do układu, bądź stosować poprzez zanurzenie.
 • Stosowane stężenie robocze zależy od czasu oddziaływania, temperatury oraz rodzaju przewidywanych do zniszczenia kolonii mikroorganizmów.
 • W normalnych przypadkach stosuje się roztwór o parametrach: temperatura 30-60°C, czas działania 10-15 min.
 • Stężenie roztworów wodnych zależy od rodzaju mytych urządzeń:

  rodzaj urządzenia stężenie
  powierzchnie i urządzenia techniczne, sprzęt pomocniczy 0,5-2 %
  układy typu CIP, zbiorniki, tanki itp. 0,5-1,5 %
  instalacje udojowe 0,5-1,5 %
  posadzki betonowe, kafelkowe itp. 1,0-5,0 %
  mycie ręczne Clarinem M-Sept "mycie ręczne" 1,0-5,0 %

  Po zastosowaniu preparatu dezynfekowane powierzchnie dokładnie spłukać wodą.

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - biała, nieprzezroczysta ciecz
  pH 1% roztw. wodn. < 3 (w temp. 20°C)
  Gęstość - 1,1 g/cm³ (w temp. 20°C)
  Pienistość - środek niepieniący
  Prężność pary - 25 mbar
  Rozpuszczalność - w temp. 20°C daje się mieszać z wodą w dowolnym stosunku

  Opakowania
  M-Sept pieczarkarstwo i M-Sept niskopieniące - kanistry po 5, 10 i 20 kg
  M-SEPT pianowe - kanistry po 5, 10 i 30 kg
  M-SEPT mycie ręczne - kanistry po 2, 5, i 10 kg

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 • Podczas wykonywania wszelkich czynności z produktem należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.
 • Zalecane jest używanie gumowych rękawic, fartucha i okularów ochronnych przy wykonywaniu wszelkich czynności z preparatem wyjściowym.
 • Nie wdychać produktu w postaci aerozolu.
 • W razie bezpośredniego kontaktu środka z naskórkiem należy miejsce kontaktu niezwłocznie i starannie przemyć bieżącą wodą.
 • W przypadku dostania się preparatu do oczu - niezwłocznie przekonsultować się z lekarzem.

  DOKUMENTACJA:
  produkt krajowy, grupa asortymentowa "C", karta charakterystyki MSDS PL

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "C" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
  b) bardzo duże ilości - na koszt dostawcy.

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl