C L A R I N    R U S  
alkaliczny pianowy środek czyszczący


SKŁAD i WŁASNOŚCI

Wysokoalkaliczny środek myjący przeznaczony do pianowego mycia w przemyśle spożywczym. Produkowany jest na bazie wodorotlenku sodu. Wykazuje szczególną skuteczność usuwania zanieczyszczeń smolistych i usuwania przypalonych zanieczyszczeń. Nie uszkadza mytych powierzchni.
Przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami producenta preparat nie wchodzi w reakcję z powierzchniami ze stali szlachetnej, tworzyw sztucznych (PE, PP, PCV), ceramiki, szkła i gumy. Na aluminium i cynk działa agresywnie.

ZASTOSOWANIE

 • Mleczarstwo - alkaliczne usuwanie silnych przypaleń, np. w wannach.
 • Przetwórstwo mięsne - alkaliczne usuwanie smoły wędzarniczej, mycie dymogeneratora, warników, wózków, kijów wędzarniczych.

 • SPOSÓB UŻYCIA

 • CLARIN RUS należy stosować w formie roztworu roboczego do mycia metodą pianową przy zastosowaniu urządzeń pianotwórczych
 • Przygotować roztwór o stężeniu 2-5% objętościowych w temperaturze 20-60°C.
 • Czas ekspozycji 15-20 minut.
 • Następnie umyte powierzchnie spłukać silnym strumieniem wody.

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - brunatna ciecz
  Gęstość w temp. 20°C - 1,43 g/cm³
  pH >12 (1% obj. roztwór wodny, temp. 20°C) Zdolność pianotwórcza - silnie pieni się
  Trwałość - 12 miesięcy
  Składowanie - w temp. +4°C do +40°C; chronić przed promieniowaniem słonecznym
  Opakowania - kanistry po 5, 10 i 30 kg

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  oznaczenie C substancja żrąca
  Zagrożenia /R/:
  R 35 - wywołuje poważne oparzenia
  Określenia prawidłowego postępowania /S/:
  S 2 - chronić przed dziećmi
  S 26 - przy zetknięciu z oczami gruntownie spłukać wodą oraz skonsultować się z lekarzem
  S 27 - zabrudzone , nasiąknięte preparatem ubranie należy natychmiast zdjąć
  S 36/37/39 - w trakcie pracy nosić odpowiedni ubiór: rękawice i okulary ochronne / osłonę twarzy
  S 45 - w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo, skonsultuj się z lekarzem (jeżeli to możliwe, pokaż etykietę)

  DOKUMENTACJA:
  świadectwo PZH - HŻ/12713/02, karta charakterystyki MSDS PL.

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "C" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
  b) bardzo duże ilości - na koszt dostawcy.

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl