C L I C K
neutralny koncentrat do mycia naczyń


NEUTRALNY ¦RODEK MYJˇCY
CLICK - skuteczny, wydajny w stosowaniu płynny koncentrat, usuwa z mytych naczyń zanieczyszczenia, białko i tłuszcze.

SKŁAD - WŁASNO¦CI - ZASTOSOWANIE
Produkt stanowi neutralny roztwór ¶rodków powierzchniowo-czynnych i myj±cych. Lekko pieni się. Stosowany do mycia naczyń roztworami wodnymi zawieraj±cymi 0,3 - 0,5% preparatu.

DANE TECHNICZNE
Wygl±d   -  płyn klarowny o barwie zielonej
Zapach   -   charakterystyczny dla detergentów
pH   -   około 7
Gęsto¶ć (15°C)   -   około 1,04 g/cm³
Rozpuszczalno¶ć  -  bez ograniczeń w wodzie
Opakowania - kanistry po 30 kg i 5 kg

¦RODKI BEZPIECZEŃSTWA
Na podstawie składu płynu i danych zawartych w stosownych rozporz±dzeniach nie jest wymagane oznakowanie ¶rodka na etykiecie symbolem Xi - substancja drażni±ca.

DOKUMENTACJA
Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, ¶wiadectwo PZH: HŻ/14618/95, ISO 9001:2000

WARUNKI DOSTAWY
a) mniejsze ilo¶ci wg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłk± kuriersk± na koszt odbiorcy;
b) większe ilo¶ci - od 150-200 kg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                                                 do strony głównejdo strony głównej


DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl