D E C A P ' M A G I C
do   usuwania   i  "proszkowania"   starych   farb


SKŁAD I WŁASNOŚCI

Neutralny płyn czyszczący w systemie ANTYGRAFFITI - ZOLPAN do usuwania starych farb, lakierów, bejc i graffiti. Usuwane powłoki malarskie zamieniane są w proszek i nie wymagają zmywania. Wysoka koncentracja skladników aktywnych pozwala na szybkie i skuteczne usunięcie każdego typu lakieru i farby dekoracyjnej jedno lub wieloskładnikowego na materiałach, którym przywraca naturalny wygląd. Nie wymaga zmywania przed nałożeniem nowej powłoki malarskiej. Ułatwia sprzątanie miejsca pracy - powstają suche odpady.
Nie niszczy materiałów używanych w budownictwie jak drewno, metale, cement, cegła, szkło, posadzka, kamień. Może odbarwiać niektóre tworzywa sztuczne !
W celu właściwego doboru preparatu z systemu ANTYGRAFFITI ZOLPAN do danej czynności i rodzaju powierzchni proponujemy zapoznać się z informacją o systemie.

ZASTOSOWANIE

preparat szczególnie przystosowany do prac malarskich, karoseryjnych, stolarskich, renowacyjnych - w tym do:

 • czyszczenia i odnawiania okładzin drewnianych, okiennic, drzwi, okien, schodów, mebli
 • usuwania farb z metalu (w tym karoserie) i szkła
  Uwagi:
 • do czyszczenia fasad budynków lub innych trudnych powierzchni stosować środki żelowe jak ZOLDECAP BIO lub DECAP'FACADES
 • zaleca się uprzednie próby przed zastosowaniem do podłoży wrażliwych jak np. tworzywa sztuczne.
 • na rozpuszczalnikach organicznych !       decap'magic opakowanie       ZOLPAN - logo

  SPOSÓB UŻYCIA
  Usuwanie farb
  - zabezpieczyć powierzchnie, które mogą ulec odbarwieniu w tym plastik, PCV, kauczuk, polistyren, pleksi.

 • nakładać przy pomocy rozpylacza (część przednia i uszczelniająca z teflonu) lub pędzla ze szczeciny
 • pozostawić aż do podniesienia się powłoki i powstania pęcherzy powietrznych - na kilka sekund lub minut zależnie od rodzaju i grubości warstwy farb
 • usunąć farbę przy pomocy szpachelki, noża, cienkiej metalowej szczotki, metalowej siatki - w razie konieczności (np. grube warstwy) czynność ponowić
 • zamieść, zmyć lub odkurzyć suche odpady powstałe w wyniku czyszczenia - nie trzeba zmywać
  Usuwanie graffiti, czyszczenie mebli
 • usuwać wosk z mebli lub graffiti przy pomocy ścierki nasączonej preparatem DECAP'MAGIC
  Usuwanie powłok malarskich
 • oczyszczanie z powłok malarskich i innych może być wykonane po wyschnięciu preparatu - w tym wypadku wystarczy oczyścić zniszczoną powłokę i odkurzyć przed malowaniem.
  Mycie narzędzi po pracy:
 • wodą lub środkiem "White Spirit" natychmiast po użyciu
  Zalecenia:
 • praca przy suchej powierzchni w temperaturach 5 - 35 °C
 • przy pogodzie suchej, chronić od silnego wiatru i dużego, bezpośredniego promieniowania słonecznego
 • może zniszczyć niektóre materiały sztuczne i produkty z plastiku

  CHARAKTERYSTYKA

 • Wygląd żółty płyn
  Gęstość 1,20 +/- 0,05 g/cm3
  Temperatura zapłonu powyżej 55°C
  Stosowanie na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń
  Sposób nanoszenia          pędzel          spryskiwacz
  Wydajność 1 litr preparatu na 10 - 12 m2 powierzchni
  Trwałość w opakowaniu zamkniętym - 24 miesiące
  Opakowania 1 litr i 3 litry

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA - uwaga preparat szkodliwy do wdychania i spożywania !
  - zachować ostrożność przy otwieraniu pojemnika
  - założyć ubranie ochronne oraz odpowiednie rękawice i okulary ochronne
  - w przypadku kontaktu ze skórą lub z oczami natychmiast przemyć obficie wodą
  - stosować na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
  - przed użyciem zapoznać się z "Instrukcją bezpiecznego użytkowania"

  DOKUMENTACJA
  Produkt francuski, kod grupy towarowej "A", deklaracja CE, atest higieniczny PZH nr HK/B/1603/13/2005, karta techn producenta nr 2300.

  do dz. Chemia Gospodarczado dz. Antygraffiti Zolpan                                                                                 do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl