D E F O S
pianowy - do dezynfekcji i intensywnego mycia urządzeń i pomieszczeń


SKŁAD I WŁASNOŚCI
DEFOS to silnie pieniący preparat do mycia i dezynfekcji. Zawiera kwas forforowy, biologicznie aktywny układ czwartorzędowych soli amoniowych, mieszaninę środków powierzchniowo-czynnych oraz dodatki wspomagające mycie.

ZASTOSOWANIE

 • intensywne mycie urządzeń technologicznych jak zbiorniki leżakowe i fermentory w browarach oraz różnego typu tanki w zakładach przemysłu spożywczego
 • okresowe mycie i dezynfekcja zewnętrznych powierzchni urządzeń (np. nalewaczek do napojów)
 • okresowe mycie i dezynfekcja ścian i posadzek w pomieszczeniach produkcyjnych - do mycia systematycznego polecamy kwaśny preparat ALUSOL
 • usuwanie osadów kamienia wodnego, piwnego i mlekowego
 • mycie w systemie mechanicznym (wytwornice piany) lub ręcznym
  Preparat można stosować do mycia stali kwasoodpornej i szlachetnej, aluminium, ceramiki, gumy, tworzyw kwasoodpornych
  Uwaga - nie należy stosować do mycia miedzi i stopów zawierających miedz (np. brązu).

  SPOSÓB UŻYCIA

 • Mycie wytwornicą piany:
  - sporządzić w zbiorniku agregatu 2-4% roztwór wodny preparatu
  - powstałą pianą pokryć mytą powierzchnię
  - pozostawić na około 20 minut w temperaturze pokojowej i 40 minut w temperaturze piwnicznej
  - następnie spłukać silnym strumieniem wody do zaniku piany
 • Mycie "ręczne":
  - sporządzić 2-4 % roztwór wodny preparatu w naczyniu i spienić ręcznie. Dalsze postępowanie - jak wyżej.
  Uwaga: nie należy łączyć preparatu z innymi środkami szczególnie z zawierającymi aktywny chlor !

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - ciecz jasno słomkowa do jasnobrązowej, z dopuszczalną opalizacją
  pH 1% roztw. wodn. - 2,5 (w temp. 20°C)
  Gęstość - około 1,2 g/cm³ (w temp. 20°C)
  Pienistość - środek pianowy
  Kwas fosforowy - powyżej 30%
  Opakowania - kanistry po 25 kg

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA oznaczenie C - substancja żrąca.
  Zagrożenia /R/: R 34 - wywołuje oparzenia
  Warunki bezpieczeństwa /S/: S 1 / 2 - przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
  S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zapewnić pomoc lekarską
  S 28 - w przypadku kontaktu ze skórą przemyć dużą ilością wody z mydłem
  S 36/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną, ochronę oczu i twarzy
  S 45 - w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo skonsultuj się z lekarzem (jeśli to możliwe pokaż etykietę)

  DOKUMENTACJA:
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, PZH - HŻ/31005/2003, ISO 9001:2000.

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
  b) większe ilości - od 150-200 kg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl