D O R I N
alkaliczny do mycia w systemach CIP


SKŁAD i WŁASNOŚCI

Alkaliczny, nie pieniący środek czyszcący, z wodorotlenkiem sodu, dodatkami wspomagającymi i powierzchniowo-czynnymi. Wykazuje wyższe własności myjące niż czyste roztwory sody kaustycznej. Usuwa naloty kamienia alkalicznego powstającego wskutek użycia twardej wody w procesach mycia. Działa w temperaturach od 20 do 60°C.

ZASTOSOWANIE
W przemyśle spożywczym (zwłaszcza w mleczarstwie, produkcji napojów i środków spożywczych) i w rolnictwie.

 • alkaliczne mycie aparatyry i urządzeń w produkcji żywności
 • mycie instalacji w układach zamkniętych (CIP)
 • mycie opakowań z tworzyw sztucznych
 • mycie powierzchni ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych, glazury
 • równoczesne mycie z dezynfekcją w połączeniu z preparatem Barsan RA

  SPOSÓB UŻYCIA

 • przygotować roztwór roboczy o stężeniu 0,4 do 0,7 % - zalężnie od stopnia zanieczyszczenia i rodzaju mytych powierzchni
 • myć w obiegu przez 15 minut w temoperaturze 20 - 60°C
 • po myciu dokładnie spłukać instalację wodą zdatną do picia

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - klarowna, bezbarwna ciecz
  Gęstość w temp. 15°C - 1,32 - 1,38 g/cm³
  pH koncentratu > 14
  pH 1% roztworu wodnego > 13
  Zawartość NaOH: powyżej 5%
  Opakowania - kanistry po 25 lub 30 kg

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  oznaczenie C substancja żrąca
  Zagrożenia /R/:
  R 35 - wywołuje poważne oparzenia
  Określenia prawidłowego postępowania /S/:
  S 1/2 - przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
  S 26 - zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnšć porady lekarza
  S 36/39 - nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub osłonę twarzy
  S 45 - w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo, skonsultuj się z lekarzem (jeżeli to możliwe, pokaż etykietę)

  DOKUMENTACJA
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, ISO 9001:2000

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
  b) większe ilości - od 150-200 kg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl