F R - 2
preparat myjący, alkaliczny, pianowy

SKŁAD I WŁASNOŚCI
FR-2 - wodny roztwór alkaliów, związków powierzchniowo-czynnych oraz substancji pomocniczych. Zawiera wodorotlenek potasu. Skuteczny, wydajny w stosowaniu, środek pianowy - efektywnie usuwający smary, oleje, białko i tłuszcze. Nie jest agresywny w stosunku do mytych powierzchni.

ZASTOSOWANIE

* mycie ręczne i z zastosowaniem wytwornic piany
* usuwanie zanieczyszczeń białkowych i tłuszczowych z mocno zabrudzonych powierzchni
* mycie maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym
* mycie ścian, posadzek, glazury
* mycie powierzchni z tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej
* mycie komór wędzarniczych

DANE TECHNICZNE
Wygląd - ciecz o barwie słomkowej do jasnobrunatnej
Zapach - charakterystyczny dla detergentów
Gęstość w temp. 15 oC - 1,19 g/cm³
pH roztwór 1% - > 12
pH koncentrat - > 13
Rozpuszczalność - w wodzie bez ograniczeń
Opakowania - kanistry po 5 i 20 kg

SPOSÓB UŻYCIA
ˇ przygotować roztwór roboczy o stężeniu 2 - 5%
ˇ nakładać w postaci piany za pomocą urządzenia pianotwórczego lub myć przez zanurzenie w roztworze roboczym
ˇ do mycia ręcznego przygotować roztwór o stężeniu 0,2 - 0,4%
ˇ po myciu dokładnie spłukać

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
oznaczenie - C substancja żrąca, przechowywać w temperaturze powyżej +10 oC z dala od preparatów kwaśnych.
ZAGROŻENIA /R/: R 35 - wywołuje poważne oparzenia
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA /S/: S 1 / 2 - przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
S 24/25 - unikać kontaktu z oczami i skórą
S 26 - w przypadku kontaktu z oczami zmyć niezwłocznie bieżącą wodą i skontaktować się z lekarzem
S 27 - zdjąć natychmiast całą zanieczyszczoną odzież
S 28 - zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską
S 36/37/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną rękawice, ochronę oczu i twarzy

DOKUMENTACJA
Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, świadectwo PZH: HŻ-13107/97, ISO 9001:2000

WARUNKI DOSTAWY
a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
b) większe ilości - od 150-200 kg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

                     do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl