F R - 3
środek lekko alkaliczny - pianowy, myjący


SKŁAD I WŁASNOŚCI
FR-3 - lekko alkaliczny, pianowy preparat myjący - skuteczny, wydajny w stosowaniu, efektywnie usuwający smary, oleje, białko i tłuszcze. Do mycia ręcznego i z zastosowaniem wytwornic piany.
Wodny roztwór alkaliów, związków powierzchniowo-czynnych oraz substancji pomocniczych. Nie jest agresywny w stosunku do mytych powierzchni.

ZASTOSOWANIE

ˇ usuwanie zanieczyszczeń tłuszczowych i białkowych z mocno zabrudzonych powierzchni
ˇ mycie ścian, posadzek, glazury
ˇ mycie powierzchni z aluminium
ˇ mycie powierzchni z tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE
Wygląd - ciecz o barwie słomkowej do jasnobrunatnej
Zapach - charakterystyczny dla detergentów
Gęstość w temp. 15 oC - 1,10 g/cm³
pH roztwór 1% - > 11
Opakowania - kanistry po 5 i 20 kg

SPOSÓB UŻYCIA
ˇ przygotować roztwór roboczy w stężeniu 2 - 5%
ˇ nakładać w postaci piany za pomocą urządzenia pianotwórczego lub myć przez zanurzenie w roztworze roboczym
ˇ do mycia ręcznego przygotować roztwór o stężeniu 0,2 - 0,4%
ˇ myć przez zanurzenie i szorowanie, po myciu dokładnie spłukać
UWAGA - przechowywać w temperaturze powyżej +10 o C z dala od preparatów kwaśnych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
ZAGROŻENIA: R 34 - wywołuje oparzenia
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA: S 1 / 2 - przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci,
S 24/25 - unikać kontaktu z oczami i skórą
S 26 - w przypadku kontaktu z oczami zmyć niezwłocznie bieżącą wodą i skontaktować się z lekarzem
S 28 - zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską

DOKUMENTACJA
Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, świadectwo PZH: HŻ-13107/97, ISO 9001:2000

WARUNKI DOSTAWY
a) poniżej 200 kg - łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską ADR na koszt odbiorcy;
b) od 200 kg łącznego zamówienia j/w dostawa bezpłatna.

                     do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl