Generator dwutlenku chloru - Bello Zon ®


  Dezynfekcja dwutlenkiem chloru
  Odkąd zaczęto zwracać większą uwagę na uboczne produkty powstające przy konwencjonalnych metodach dezynfekcji wody, uzdatnianie wody pitnej i wody przemysłowej za pomocą dwutlenku chloru (ClO2) zyskuje na znaczeniu.
 • dwutlenek chloru stanowi korzystną alternatywę dla chloru
 • nie tworzy organicznych związków chloru z najczęściej spotykanymi zanieczyszczeniami wody jak chlorofenole czy chloroform
 • związki powstające podczas reakcji dwutlenku chloru z zanieczyszczeniami wody są w znacznej mierze nieistotne dla jakości wody, smaku czy toksyczności
 • do dezynfekcji wody wystarczą minimalne ilości dwutlenku chloru - wystarcza stężenie 0,1 mg ClO2 na litr wody.
 • dwutlenek chloru można stosować do dezynfekcji miękkiej wody z wysokim pH

  Pobierz wykres obrazujący aktywność bakteriobójczą ClO2

Bello Zon® - generator dwutlenku chloru
  Dwutlenek chloru jest gazem o niestablinej naturze, którego przechowywanie i magazynowanie w butlach jest niebezpieczne i ekonomicznie nieopłacalne. Dlatego najdogodniej wytwarzać go na miejscu w specjalnie do tego przeznaczonych urządzeniach.
  Prezentujemy generator dwutlenku chloru Bello Zon® - produkcji ProMinent Dosiertechnik GmbH.
 • Urządzenie Bello Zon® wytwarza - w wyniku reakcji chlorynu sodu (NaClO2) i kwasu solnego (HCl) - wodny roztwór dwutlenku chloru (pozbawiony wolnego chloru) o stężeniu około 20 g/l. Roztwór ten można bezpiecznie i precyzyjnie dozować. (Pobierz zapis reakcji chemicznej.)
 • Koncentrat ClO2 z reaktora jest rozcieńczany w układzie by-pass'u.
 • Ilość wytwarzanego dwutlenku chloru łatwo jest dostosować do potrzeb użytkownika przez zmianę częstotliwości dozowania pompy.
  Przedstawiamy poniżej schemat generatora.
generator Bello Zon
LEGENDA: 1 - przepływomierz (impulsowy, analogowy), 2 - główny rurociąg wodny, 3 - rura by-pass'u (1-2 m³/h), 4 - pompa by-pass'u, 5 - linia wody pomiarowej, 6 - pompa dozująca (elektromagnetyczna), 7 - czyjnik przepływu, 8 - reaktor, 9 - obudowa reaktora, 10 - zawór dozujący (pod naprężeniem), 11 - mieszacz, 12 - zawór odcinający, 13 - zawór odgazujący, 14 - układ ssący, 1`5 - czujnik przepływu by-pass'u, 16 - zawór zwrotny, 17 - urządz. sterująco-kontrolne z wyświetlaczem, 18 - pojemnik z kwasem w wannie zabezp., 19 - pojemnik z chlorynem w wannie zabezp., 20 - DIC - urz. do pomiaru stężenia ClO2, 21 - sonda dwutlenku chloru, 22 - czujnik przepływu wody pomiarowej, 23 - sygnał blokady, 24 - przyłącze do płukania układu, 25 - zbiornik buforowy

Zalety generatora dwutlenku chloru - Bello Zon ®
 • Prosta obsługa - technika mikroprocesorowa umożliwia bezpośrednie nastawianie dawki dozowanego dwutlenku chloru. Wyświetlacz LCD umożliwia bezpośredni odczyt parmetrów pracy generatora.
 • Zdalny odczyt ilości wytwarzanego dwutlenku chloru - przekazywany przez wejście analogowe do centrali
 • Zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa - zastosowano czujniki kontrolujące przepływ chemikaliów, przepływ wody w by-pass'ie oraz poziom cieczy w zbiornikach chemikaliów.
 • Wysoka sprawność pracy - optymalna dawka reagentów podawanych do reaktora gwarantuje sprawność reakcji wytwarzania dwutlenku chloru na poziomie powyżej 90%.
 • Prosta instalacja - hydrauliczne i elektryczne elementy generatora umieszczone są na konsoli z tworzywa sztucznego - gotowe do podłączenia i pracy.
 • Urządzenia o wydajności odpowiedniej dla różnych zastosowań:
     A/ grupa CDVa
  - do układów o małym i średnim zapotrzebowaniu na dwutlenek chloru. Zapewniają wydajność produkcji ClO2 od 46 do 2000 g/h. Stosuje się do nich rozcieńczone chemikalia - 9% kwas solny /K/ i 7,5% chloryn sodu /C/.
     B/ grupa CDKa - do układów o średnim i dużym zapotrzebowaniu na dwutlenek chloru. Zapewniają wydajność produkcji ClO2 od 150 do około 10.000 g/h. Stosuje się do nich stężone chemikalia - 30-33% kwas solny /K/ i 25% chloryn sodu /C/. Trzecia pompa dostarcza dodatkową wodę potrzebną do rozcieńczenia reagentów w reaktorze.
 • Precyzyjny pomiar stężeń dwutlenku chloru - "on line" dzięki wykorzystaniu amperometrycznych metod pomiaru. Stężenia ClO2 można mierzyć w zakresie 0 - 10 mg/l. Urządzenia kontrolno-pomiarowe DULCOMETER D1C porównują wartości mierzone z żądanymi i regulują wydajność generatora.

  Pobierz zdjęcie generatora (z grupy CDVa)

Dane techniczne (przykłady urządzeń Bello Zon®)
Typ Bello Zon® Wytwarzanie
ClO2
(g/h)
Maks.ciśn.
pracy
(bar)
Temperatura
pracy
(oC)
Maks.częst.
dozowania
(dawek/h)
Ilość
dozowanego
reagenta
(l/h)
Maks.wys.
ssania
pompy doz.
(m H2O)
Wymiary
w x s x d
(mm)
Masa urządz.
(kg)
Maksymalny
pobór
prądu
(230 V)
CDVa 35 46 10 10-40 7200 1,15 1,65 1125x900
x220
18,8 1,8 A
CDVa 60 66 8 10-40 7200 1,65 2,35 j/w 18,8 1,8 A
CDVa 120 130 8 15-40 7200 3,25 0,93 j/w 19,2 1,8 A
CDVa 220 225 10 10-40 6000 5,63 1,3 1350 x 950
x 380
55,0 6,9 A
CDVa 400 400 10 10-40 6000 10,0 1,9 j/w 55,0 6,9 A
CDKa 750 750 8 15-40 K,C 6000
W 7320
K,C 5,0
W 28,0
K,C 1,3
W 7,0
1610 x 110
x 400
82 7,7 A
CDKa 1500 1500 8 15-40 K,C 6000
W 4380
K,C 10,0
W 55,0
K,C 1,3
W 7,0
1850 x 1300
x 430
135 6,8 A
Mieszacz
wstępny
Nr.
katalogowy
Objętość
(l)
Długość
(mm)
Masa
(kg)
CDKa 150 / CDVa 220 740649 1,5 572 2,4
CDKa 420 / CDVa 400 740650 4,5 954 5,5
CDKa 750 / CDVa 600 740832 7,0 1054 7,0
CDKa 1500 1001000 13,4 1400 15,0

Możliwości zastosowań
  Ze względu na kompaktową budowę, prostotę działania i wysoki standard bezpieczeństwa urządzenia Bello Zon® znajdują wiele zastosowań:
 • Uzdatnianie wody pitnej i wody przemysłowej
  - w publicznej sieć wodociągowej, przemyśle spożywczym, produkcji napojów. Zapewniają obok efektywnej dezynfekcji długotrwałą ochronę mikrobiologiczną. Dwutlenek chloru poprawia smak i zapach uzdatnianej wody.
 • Browary i wytwórnie napojów:
  - myjnie butelek (ostatnie płukanie), płuczki butelek i PET, instalacje CIP, pasteryzatory, chłodnice, autoklawy
 • Mleczarnie:
  - przygotowanie kondensującej pary: ponowne wykorzystanie kondensatu zmniejsza zużycie świeżej wody - dwutlenek chloru zapewnia tu ochronę mikrobiologiczną
 • Przetwórstwo owoców i warzyw, drobiu i ryb:
  - przygotowanie wody do płukania owoców i warzyw
  - hydrotransport w wytwórniach mrożonek warzywych
  - przygotowanie wody do płukania ryb, owoców morza, drobiu
  - dwutlenek chloru zapewnia skuteczną ochronę przed salmonellą i przedłuża czas przechowywania towarów
 • Przemysł papierniczy:
  - zapobieganie rozwoju drobnoustrojów z rodziny mycobacteria w wodzie cyrkulacyjnej, a także w urządzeniach produkcyjnych pozwala na znaczącą obniżkę kosztów produkcji.

Informacja o cenach
 • Oferujemy urządzenia po cenach importera
 • Importer dostarcza urządzenie w ciągu około 30-60 dni od daty zamówienia
 • Ceny katalogowe urządzeń określono w euro (EUR)
 • Ceny ofertowe w złotych (PLN) wyliczane są według aktualnego kursu euro w banku importera

DEMI-CHEM PHU   tel/fax 0-prefiks (22) 844-19-31, tel. kom. 0602-786-373,
e-mail: demichem@go2.pl lub demichem@o2.pl