HYGIASEPT - logo Hygiaseptyl   Insektobójczy
do zamgławiania metodą mikrodyfuzji
dezinsekcja metodą mikrodyfuzji


SKŁAD i WŁASNOŚCI

Biała, mleczna ciecz - zawiera w roztworze wodnym permetrynę i bioaletrynę synergizowane za pomocą butotlenku piperonylu. Rozpylany niszczy zarówno insekty kroczące jak i latające. Może być używany w każdym miejscu. Słabo toksyczny dla ludzi i zwierząt ciepłokrwistych. Specjalistyczny preparat do dezinsekcji metodą mikrodyfuzji (tj. rozpylania na sucho) we francuskim Systemie Hygiasept®.

ZASTOSOWANIE
Niszczenie o insektów w pomieszczeniach:

 • niszczenie pcheł, pluskiew, mrówek, karaluchów - w podziemiach, wnękach technicznych i inn.
 • niszczenie moli, wszy, much, komarow, os, roztoczy itp
 • bardzo dobry efekt wypędzania insektów z kryjówek

  SPOSÓB UŻYCIA

 • preparat jest gotowy do użycia - rozpylenia (zamgławienia) w systemie mikrodyfuzji Hygiasept®
 • kanister z preparatem wstawić do mikrodyfuzora (np. Ecosept, Easysept lub Technisept)
 • obsługa urządzenia zgodnie z instrukcją - uszczelnić pomieszczenia, gdzie będzia rozpylany środek
 • stosować pod nieobecność ludzi i zwierząt w pomieszczeniu.
  UWAGA : nie mieszać z innymi środkami !
                    środek toksyczny dla ryb i pszczół !
                    chronić przed mrozem !

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - ciecz mleczna, biała, bez zapachu
  Gęstość - 1,000 +/_ 0,005 g/cm³
  odczyn - obojętny
  Opakowania po 2 L i 5 L

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Klasyfikacja - produkt nie jest klasyfikowany jako środek niebezpieczny (wg. rozp. MZ z 2.09.2003, Dz.U. Nr 171,poz. 1666).
  Warunki bezpiecznego stosowania /S/ - pomimo, że produkt nie wymaga oznakowania ostrzegawczego zalecane jest przestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa :
  S 2 - chronić przed dziećmi
  S 24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
  S 26 - zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

  DOKUMENTACJA
  Produkt francuski, kod produktu HI 130, kod grupy towarowej "H", karta charakterystyki MSDS PL, pozwolenie Min.Zdrowia na obrót produktem biobójczym nr 1521/04, klasyfikacja prod. biobójczego (wg rozp. MZ z 17.01.2003, Dz.U. Nr 16, poz.150): Kategoria III - Grupa 18.

 • WARUNKI DOSTAWY
  prowadzimy sprzedaż wysyłkową preparatów do mikrodyfuzji HYGIASEPTYL na cały kraj:
  a/ przy zakupie poniżej 25 litrów z "grupy H" - dostawa kurierem na koszt odbiorcy,
  b/ przy zakupie od 25 litrów z "grupy H" - dostawa kurierem na koszt sprzedawcy.


    powrót do "Dyfuzorów Hygiasept"
  do str. głównej

  DEMI-CHEM PHU, Warszawa - tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub  demichem@go2.pl