HYGIASEPT - logo Hygiaseptyl   Spray   Plus
dezynfekcyjny działający na zarodniki (do zamgławiania)
dezynfekcja - mikrodyfuzja w sł. zdrowia


SKŁAD i WŁASNOŚCI

Bezwonny płyn - zawiera w roztworze wody farmaceutycznej kwas nadoctowy (850 ppm), nadtlenek wodoru (4,5%) i stabilizatory. Działa bakteriobójczo- w tym na Pseudomonas aeruginosa i Enterococcus hirae, wirusobójczo, grzybobójczo i zarodnikobójczo - m.inn.na Bacillus subtilis. Ulega w 95% rozkładowi biologicznemu. Specjalistyczny preparat do dezynfekcji i likwidacji zarodników metodą mikrodyfuzji (tj. rozpylania na sucho) we francuskim Systemie Hygiasept®.

ZASTOSOWANIE
Dezynfekcja powierzchni i powietrza w pomieszczeniach wymagających najwyższego poziomu czystości jak:

 • obiekty służby zdrowia - sale i bloki operacyjne, gabinety zabiegowe, gabinety weterynaryjne i stomatologiczne (chirurgia szczękowa)
 • laboratoria i inne - zastosowanie uniwersalne

  SPOSÓB UŻYCIA

 • preparat jest gotowy do użycia - rozpylenia (zamgławienia) w systemie mikrodyfuzji Hygiasept®
 • kanister z preparatem wstawić do mikrodyfuzora (np. Ecosept, Easysept lub Technisept)
 • obsługa urządzenia zgodnie z instrukcją
 • z pomieszczenia można korzystać po 4 godzinach od zamgławienia preparatem.
  UWAGA : nie stosować w obecności ludzi,
                    nie mieszać z innymi produktami !
                    przechowywać z dala od źródeł ciepła !

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - ciecz bezbarwna, bez zapachu
  Gęstość - brak danych
  Odczyn - brak danych
  Temperatura wrzenia - > 90°C
  Okres ważności - 3 lata od daty produkcji
  OPakowania po 2 L i 5 L

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Klasyfikacja - Xi produkt drażniący.
  Określenie zagrożenia /R/ :   R 41 - ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
  Warunki bezpiecznego stosowania /S/ :
  S 2 - chronić przed dziećmi
  S 2 - przechowywać w chłodnym miejscu
  S 24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
  S 26 - zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
  S 37/39 - nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
  S 46 - w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę

  DOKUMENTACJA
  Produkt francuski, kod produktu HD 111, kod grupy towarowej "H", karta charakterystyki MSDS PL, pozwolenie Min.Zdrowia na obrót produktem biobójczym nr 1522/04, klasyfikacja prod. biobójczego (wg rozp. MZ z 17.01.2003, Dz.U. Nr 16, poz.150): Kategoria I - Grupa 2.

 • WARUNKI DOSTAWY
  prowadzimy sprzedaż wysyłkową preparatów do mikrodyfuzji HYGIASEPTYL na cały kraj:
  a/ przy zakupie poniżej 25 litrów z "grupy H" - dostawa kurierem na koszt odbiorcy,
  b/ przy zakupie od 25 litrów z "grupy H" - dostawa kurierem na koszt sprzedawcy.


    powrót do "Dyfuzorów Hygiasept"
  do str. głównej

  DEMI-CHEM PHU, Warszawa - tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub  demichem@go2.pl