HYGIASEPT - logo Hygiaseptyl   Spray
DLA PRZEM. SPOŻYWCZEGO (mikrodyfuzja - zamgławianie)
Czysta kuchnia, magazyn


SKŁAD i WŁASNOŚCI

Bezbarwny, słabo alkaliczny płyn - zawiera w alkohol izopropylowy i chlorek didecyloamoniowy. Działa bakteriobójczo - aktywny m.inn. wobec Salmonella panama, Salmonella typhymurium, Listeria monocytogenes, Listeria innocua, wirusobójczo - na Poliovirus, Adenovirus, Herpoes virus, wirusy VIH i VHB, grzybobójczo. Ulega w ponad 90% rozkładowi biologicznemu. Specjalistyczny preparat do dezynfekcji metodą mikrodyfuzji (tj. rozpylania na sucho) we francuskim Systemie Hygiasept®.

ZASTOSOWANIE
1/ Kuchnie zbiorowego żywienia i garmażerie - dezynfekcja powietrza i powierzchni

 • pomieszczenia, sprzęt kuchenny, naczynia i pojemniki, chłodnie
  2/ Dezynfekcja powietrza i powierzchni w przemyśle spożywczym, w tym:
 • pomieszczenia przemysłowe i magazynowe, wyposażenie i ciągi technologiczne
  3/ Transport środków spożywczych - samochody i samochody-chłodnie.
 • SPOSÓB UŻYCIA

 • preparat jest gotowy do użycia - rozpylenia (zamgławienia) w systemie mikrodyfuzji Hygiasept® , przed użyciem wstrząsnąć
 • kanister z preparatem wstawić do mikrodyfuzora (np. Ecosept, Easysept lub Technisept)
 • obsługa urządzenia zgodnie z instrukcją
 • nie należy rozpylać preparatu bezpośrednio na artykuły spożywcze
  UWAGA : nie mieszać z innymi produktami !

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - ciecz o bezbarwna, bez zapachu
  Gęstość - około 1 g/cm³ (temp. 20°C)
  Odczyn - słabo zasadowy
  Opakowania po 2 L i 5 L

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  W świetle obowiązujących przepisów (rozp. MZ z 2.09.2003, Dz.U. Nr 171, poz 1666) preparat nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny.
  Warunki bezpiecznego stosowania /S/ - pomimo, że produkt nie wymaga oznakowania ostrzegawczego zalecane jest przestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa :
  S 2 - chronić przed dziećmi
  S 24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
  S 26 - zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

  DOKUMENTACJA
  Produkt francuski, kod produktu HDA 120, kod grupy towarowej "H", karta charakterystyki MSDS PL, pozwolenie Min.Zdrowia na obrót produktem biobójczym nr 1520/04, klasyfikacja prod. biobójczego (wg rozp. MZ z 17.01.2003, Dz.U. Nr 16, poz.150): Kategoria I - Grupa 2 i Grupa 4.

 • WARUNKI DOSTAWY
  prowadzimy sprzedaż wysyłkową preparatów do mikrodyfuzji HYGIASEPTYL na cały kraj:
  a/ przy zakupie poniżej 25 litrów z "grupy H" - dostawa kurierem na koszt odbiorcy,
  b/ przy zakupie od 25 litrów z "grupy H" - dostawa kurierem na koszt sprzedawcy.


    powrót do "Dyfuzorów Hygiasept"
  do str. głównej

  DEMI-CHEM PHU, Warszawa - tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub  demichem@go2.pl