Smary dla przemysłu spożywczego - technologia
Oferta smarów JAX    Technologia JAX    Dobór smarów    Przykłady stosowania   Referencje

Firma Behnke Lubricants Inc - JAX, z USA produkuje od 1960 roku specjalne smary dla przemysłu spożywczego i browarnictwa pod marką JAX. W połowie lat dziewięćdziesiątych do produkowanych smarów spożywczych FG - klasy NSF H1 firma zastosowała unikalny system antymikrobiologiczny MICRONOX®. System ten podnosi własności ochronne smarów spożywczych JAX, które dzięki temu w pełni odpowiadają wymogom HACCP.

SYSTEM OCHRONNY MICRONOX®
zawiera między innymi pochodne benzoesanów takie jak propyl p-hydroksybenzoesan (propyloparaben), które spełniaja kryteria amerykańskiej FDA (Food and Drud Administration) dla substancji ogółnie uznawanych jako bezpieczne (GRAS).
Benzoesany wykazują szerokie spektrum działania na mikroorganizmy, szczególnie przeciwko bakteriom gram-dodatnim i gram-ujemnym, drożdżom i pleśni. Są stabilne i utrzymuja swoją aktywność antymikrobiologiczną w środowisku kwaśnym i alkalicznym, a także w obecności białek, gumy, kleju, tłuszczy i olejów.

Także inne substancje zastosowane w smarach spożywczych JAX jako ochrona przeciw mikroorganizmom są dopuszczone przez FDA a ich zawartość kształtuje się na akceptowanym przez FDA poziomie. Po gruntownych badaniach opracowano optymalną recepturę systemu, który zapewnia skuteczne niszczenie kolonii bakterii, w odróżnieniu od tradycyjnych środków biostatycznych, które tylko hamowały ich wzrost. Ten oryginalny system antymikrobiologiczny dodawany do wyselekcjonowanych smarów klasyfikowanych jako "spożywcze" - "Food Grade" zarejestrowano pod handlową nazwą MICRONOX®.

Badania laboratoryjne konkurencyjnych smarów kategorii FG wykazały, że żaden z nich nie posiadał porównywalnych własności antymikrobiologicznych. Także testy, które przeprowadzono w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych wyeliminowały smary z dodatkiem MICRONOX® jako potencjalne źródło skażenia mikrobiologicznego. Testy te wykazały natomiast, że system MICRONOX® stanowi przełom w technologii smarów spożywczych dzięki skutecznej ochronie przed mikroorganizmami.

TESTY LABORATORYJNE
przeprowadzono w specjalnym urządzeniu do badania żywności. Do prób użyto smar JAX Poly-Guard FG-2 z układem antymikrobiologicznym MICRONOX®. Celem prób było określenie własności ochronnych smaru. Smar zaszczepiono mieszaniną bakterii Lysteria monocytogenes, drożdży i pleśni, po czym śledzono rozwój kolonii mikroorganizmów w czasie - co obrazuje Tabela 1.
Tabela 2 przedstawia wyniki analogicznych badań dla smaru skażonego taką sama kompozycją mikroorganizmów ale z dodatkiem wody i sera śmietankowego.
Tabela 1 - JAX Poly-Guard FG-2 Tabela 2 - JAX Poly-Guard FG-2
z dodatkiem 10% sera i 10% wody
Tworzenie kolonii - liczba jednostek na gram Tworzenie kolonii - liczba jednostek na gram
Czas Listeria
monocytogenes
Drożdże Pleśń Czas Listeria
monocytogenes
Drożdże Pleśń
Dzień 0
< 10 760
5.200 Dzień 0 1.000 9.100
40.000
Dzień 2
< 10 < 10
< 10 Dzień 2 < 10 1.800
10
Dzień 4
< 10 < 10
< 10 Dzień 4 < 10 4.700
< 10
Dzień 7
< 10 < 10
< 10 Dzień 7 10 62.600
50
Dzień 9
< 10 < 10
< 10 Dzień 9 0 4.700
< 10
Dzień 11
< 10 < 10
< 10 Dzień 11 0 1.500
< 10
Dzień 14
< 10 < 10
< 10 Dzień 14 0 530
< 10
Dzień 16
< 10 < 10
< 10 Dzień 16 0 51.500
< 10
Dzień 18
0 < 10
< 10 Dzień 18 0 270
< 10
Dzień 21
0 < 10
< 10 Dzień 21 0 3.300
< 10
Dzień 23
0 < 10
< 10 Dzień 23 0 < 10
< 10
Dzień 25
0 < 10
< 10 Dzień 25 0 < 10
< 10

TESTY PORÓWNAWCZE

smaru JAX i konkurencyjnych smarów spożywczych (klasy FG) przeprowadzono w niezleżnym laboratorium. Badano wzrost kolonii bakterii w smarze JAX Poly-Guard FG i w kilku smarach konkurencyjnych. W przeciągu 4 tygodni testów smar JAX najlepiej "bronił się" przed rozwojem kolonii takich bakterii jak Listeria Monocytogenes, Escheria Coli i Salmonella Typhimurium. Wyniki tych badań mikrobiologicznych obrazuje poniższy wykres.


           do dz. "Smary przemysłowe"                                           str. główna   do str. głównej


DEMI-CHEM PHU , Warszawa   tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: biuro@demichem.hg.pl lub demichem@go2.pl