LUXASOL  K 8
preparat myjący z kwasem cytrynowym


SKŁAD I WŁASNOŚCI
- ciekły, kwaśny, skoncentrowany preparat do mycia. Zawiera kwas cytrynowy oraz bezpieczne, niejonowe środki powierzchniowo czynne.
Preparat usuwa z mytych powierzchni tłuste naloty pochodzenia organicznego i mnieralnego, oleje, smary, zwęglone i utwardzone pozostałości innych zanieczyszczeń.
Preparat jest niepalny, nie szkodliwy, bezpieczny pod względem biologicznym, przyjazny dla środowiska.

ZASTOSOWANIE
* czyszczenie silnie zabrudzonych posadzek i ścian w warsztatach mechanicznych
* czyszczenie powierzchni chropowatych, ścian i posadzek oraz stolarki drzwi i okien w pomieszczeniach przemysłowych
* czyszczenie zbiorników i odstojników
* czyszczenie maszyn i urządzeń przemysłowych
* czyszczenie tworzyw sztucznych
* mycie maszynowe (myjki wysokociśnieniowe), ręczne i zanurzeniowe

SPOSÓB UŻYCIA
* Czyszczenie i mycie
:
  = ręczne przy użyciu pędzla lub szczotki
  = maszynowe - w myjkach wysokociśnieniowych jako dodatek do gorącej wody (w temp. do 60°C)
  = zanurzeniowe - kąpiel oczyszczanych elementów
* Zalecane stężenia koncentratu:
  = bardzo silne zabrudzenia maszyn, posadzek; tłuste i utwardzone pozostałości - roztwór wodny od 10% do 100% (koncentrat nierozcieńczony)
  = średnie zabrudzenia, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków - 2,5% - 10%
  = mycie posadzek, glazury i terrakoty, stolarki okiennej i drzwiowej, tworzyw sztucznych - 1,0% - 2,5%
  = stosowanie zależnie od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni
Uwaga:
Nie należy łączyć preparatu ze środkami zawierającymi aktywny chlor !

DANE TECHNICZNE
Wygląd - płyn bezbarwny do jasnożółtego
Zapach - własny, przyjemny
pH koncentratu - < 3,5
pH 1-10% roztw. wodn. - 5
Gęstość - 1,116 g/cm³ (w temp. 20°C)
Rozpuszczalność w wodzie (temp. 20°C) - bardzo dobra
Kwas cytrynowy - 20-60%
Opakowania - kanistry po 5, 10 i 30 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA oznaczenie Xi - substancja drażniąca
Zagrożenia /R/: R 36 - działa drażniąco na oczy
Prawidłowe postępowanie /S/: S 24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody

DOKUMENTACJA
Zgłoszenie do rejestru środków niebezpiecznych, karta charakterystyki

WARUNKI DOSTAWY
a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "C" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
b) bardzo duże ilości - na koszt dostawcy.

                     do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl