LUXASOL  K F + 
koncentrat do usuwania kamienia kotłowego


SKŁAD I WŁASNOŚCI
LUXASOL KF+ - ciekły, kwaśny koncentrat do usuwania kamienia kotłowego, rdzy, zgorzeliny i wapna ze wszystkich systemow wodnych i parowych. Zawiera mieszaniną kwasów organicznych i związków powierzchniowo czynnych. Bezpieczny dla obsługi i nieszkodliwy dla środowiska. Preparat wykazuje także silne własności myjące.

ZASTOSOWANIE
* czyszczenie systemów wodnych i parowych, w tym wymienników ciepła i chłodnic
* czyszczenie pieców i kanalizacji
* czyszczenie silników, maszyn, posadzek i ścian, innych elementów zanieczyszczonych osadami wodnymi i tlenkami

SPOSÓB UŻYCIA
* Zalecane stężenia koncentratu

  = w zależności od stanu instalacji - 30% - 80%
  = wyższe stężenie nie musi powodować szybszego rozpuszczania złogów wapniowych. Niejednokrotnie obniżenie stężenia i podniesienie temperatury daje korzystniejsze efeky.
  = stopień rozcieńczenia preparatu zależy od charakteru zanieczyszczenia - nie występuje liniowa zależność pomiędzy ilością dowolnych zanieczyszczeń a stężeniem roztworu potrzebnego do ich usunięcia.
* Proponowane warunki standardowe :
  = stężenie preparatu - 30%
  = temperatura kąpieli czyszczącej - 40-60 °C
* Warunki czyszczenia:
  = instalacja powinna być zatrzymana i zimna
  = należy usunąć gazy będące w obiegu
  = czas potrzebny na dokładne wyczyszczenie instalacji może wynieść nawet do 24 godzin. Przy wymuszonym obiegu preparatu i (lub) podwyższonej temperaturze czas potrzebny na oczyszczenie wydatnie maleje
  = po czyszczeniu instalację wypłukać wodą do pH około 7
  = w razie potrzeby operacje powtórzyć
* UWAGA !
  = w przypadku problemów z doborem warunków czyszczenia prosimy o kontakt

DANE TECHNICZNE
Wygląd - płyn jasnożółty od żółtego
Zapach - własny
pH koncentratu - < 1
pH 1-10% roztw. wodn. - 1,1-1,3
Gęstość - około 1 g/cm³ (w temp. 20°C)
Rozpuszczalność w wodzie (temp. 20°C) - bardzo dobra
Kwas cytrynowy - 10-50%
Inne kwasy - 9-18%
Opakowania - kanistry po 30 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA oznaczenie - Xi substancja drażniąca
Zagrożenia /R/:
R 36/38 - działa drażniąco na oczy i skórę
Prawidłowe postępowanie /S/:
S 24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S 26 - zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
S 28 - zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody

DOKUMENTACJA
karta charakterystyki MSDS PL

WARUNKI DOSTAWY
a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "C" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
b) bardzo duże ilości - na koszt dostawcy.

                     do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl