Lampy bakteriobójcze do dezynfekcji pomieszczeń

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zasady działania - stosowanie świetlówek (promienników) bakteriobójczych jest jedną z najbardziej efektywnych metod dezynfekcji. Emitowane przez nie promieniowanie ultrafioletowe o długości fali 250-265 nm posiada najbardziej efektywne działanie bakteriobójcze - skutecznie niszczy wszelkiego typu bakterie, wirusy, pleśnie i grzyby, nie powoduje żadnego skażenia chemicznego i eliminuje konieczność stosowania środków chemicznych. Zastosowane w lampach bakteriobójczych promienniki Philips typ TUV 95% swojej energii emitują przy długości fali 253,7 nm zbliżonej do maksimum skuteczności bakteriobójczej. Lampy są wyposażone w jeden do trzech promienników UV o mocy 30 W lub 55 W, które mogą pracować w sposób ciągły lub okresowy. W lampie przemysłowej PO 236 zastosowano promienniki Philips TUV 36 W. Zgodnie z deklaracją producenta promienniki (świetlówki) UV zachowują własności bakteriobójcze w ciągu 9000 godzin pracy - po tym czasie winny być wymienione.
 • Zastosowanie - do dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni w:
  - gabinetach zabiegowych i opatrunkowych, blokach operacyjnych, izbach przyjęć i izolatkach,
  - laboratoriach i aptekach,
  - pomieszczeniach w przetwórstwie i przechowalnictwie żywności,
  - pomieszczeniach w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym,
  - lecznicach dla zwierząt,
  - wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej.
 • Rodzaje lamp bakteriobójczych:
  - z odsłoniętym promiennikiem - bezpośrednie działanie lamp UV,
  - przepływowe z promiennikami umieszczonymi w zamkniętej komorze, przez którą przepływa dezynfekowane powietrze (to rozwiązanie jest bezpieczniejsze dla personelu),
  - lampy przepływowe mogą być wyposażane w dodatkowy promiennik zewnętrzny.
 • Typy lamp z uwagi na ich umieszczanie: lampy sufitowe, lampy przyścienne, lampy statywowe (ruchome). Lampy mogą być wyposażane w licznik czasu (montowany we wszystkich lampach przepływowych).
 • Dokumentacja - oprawy lamp LB i PLB BAKMED produkcji krajowej odpowiadaja stosownym normom CE, nabywca otrzymuje wraz z lampą deklarację zgodności. W lampach zastosowano świetlówki (promienniki) dezynfekujące Philips TUV o mocy 30W lub 55W. To samo dotyczy lampy przemysłowej PO 236 ze świetlówkami Philips TUV 36 W.
 • Uwaga - zaznaczając poniżej odpowiednią grupę asortymentową przeniesiemy się do interesującej nas sekcji na stronie.

 • Lampy bezpośred-
  niego działania
  Lampy
  przepływowe
  Lampy przepływowe
  z promiennikiem zewn.
  Lampy przemysłowe
  zgodne z HACCP
  Świetlówki dezynfekujące
  Philips TUV
  Cennik
  lamp i świetlówek


  LAMPY BAKTERIOBÓJCZE BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA
  Typ: LB-301.1, LB-301.2, LB-301.3

 • Charakterystyka: Lampy bakteriobójcze LB-301 z jednym lub dwoma odkrytymi promiennikami TUV 30W charakteryzują się dużą skutecznością działania. Najlepsze wyniki w dezynfekcji pomieszczeń uzyskuje się przez napromieniowanie górnych warstw powietrza. Prądy powietrza powodują wymieszanie czystego powietrza z górnej części pomieszczenia z zanieczyszczonym powietrzem dolnych poziomów, dając w ten sposób małe stężenia bakterii na poziomie oddychania. Lampa dezynfekuje także powierzchnie przedmiotów znajdujących się w zasięgu jej promieniowania.
 • Kontrola czasu pracy: dla określenia momentu wymiany promienników prowadzi się specjalne rejestry lub wyposaża się lampy w liczniki, które sumują elektronicznie czas pracy promienników i pokazują go na wyświetlaczu.
 • LB-301.3 podsufitowa    LB-301.2 statywowa    LB-301.1 przyścienna
 • Dobór lamp - ich rodzaju i ilości dla danego pomieszczenia m.inn. zależy od takich czynników jak: wielkość, warunki otoczenia (wilgotność i temperatura), stopien zapylenia powietrza i jego fluktuacji, a nawet od rodzaju farby pokrywającej ściany.
 • Z praktyki wynika, iż przy przy 24-godzinnym cyklu pracy jedna lampa o mocy 30 W powinna przypadać na jedno pomieszczenie o kubaturze do 45m3, a lampa o mocy 60W na pomieszczenie do 60 m3 , jednak ze względu na bardzo dużą różnicę w odporności poszczególnych mikroorganizmów na promieniowanie UV, oraz wcześniej wymienione czynniki, czas naświetlania pomieszczeń może być bardzo zróżnicowany.
 • Zapoznaj się z parametrami technicznymi i schematami lamp LB-301.

  LAMPY BAKTERIOBÓJCZE PRZEPŁYWOWE
  Typ: PLB-302.1, PLB-302.2, PLB.302.3, PLB-552.1, PLB-552.2, PLB.552.3

 • Charakterystyka - dezynfekcja powietrza w lampach przepływowych odbywa się wewnątrz zamkniętej komory, co czyni, że lampy te są całkowicie bezpieczne dla znajdujących się w pomieszczeniu ludzi, zwierząt i roślin. Skażone powietrze, zasysane przez wentylator do wnętrza komory dezynfekcyjnej przechodzi najpierw przez filtr, który zatrzymuje kurz i inne pyły, co zmniejsza zagrożenia alergiczne dla osób przebywających w pomieszczeniu. Powietrze przepływa przez komorę z małą prędkością, bezpośrednio przy dwóch promiennikach UV i wydostaje się na zewnątrz praktycznie czyste mikrobiologicznie. Cicha praca urządzenia zapewnia odpowiedni komfort pracy osobom przebywajacym w pomieszczeniu.
  Zastosowane stateczniki elektroniczne oraz nowoczesne rozwiązanie konstrukcyjne w lampach PLB-302 i PLB-552 obniżyły pobór energii elektrycznej o około 40% w stosunku do zużycia energii przez wcześniej oferowane lampy ze statecznikami elektromagnetycznymi.
  Lampy oferowane sa w obudowie stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały lub w obudowie ze stali kwasoodpornej INOX.
 • Kontrola czasu pracy: czas pracy promienników jest sumowany przez elektroniczny licznik i pokazywany na wyświetlaczu. Licznik przypomina po uplywie 7900 godzin - wizualnie i przez sygnał akustyczny - o obowiązku wymiany promienników przez co zwalnia personel z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy. Prawidłowość działania lampy można ocenić przez znajdujące się w płycie czołowej okienka kontrolne.
 • PLB-302.3 i 302.1 wisząca i przyścienna         PLB-302.2 statywowa
 • Dobór lamp - lampy przepływowe winny być stosowane wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom sterylności pomieszczeń przy jednoczesnym przebywaniu w nich personelu.
 • Ze względu na znaczne zróżnicowanie odporności mikroorganizmów na promieniowanie UV oraz szereg innych czynników wpływających na skuteczność bakteriobójczą (m.in. szybkość wymiany powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie pomieszczeń) trudno jest ściśle ustalić ilość lamp niezbędnych do zastosowania w konkretnym pomieszczeniu.
 • Zakładając warunki przeciętne sugerujemy przy 24-godzinnym cyklu pracy zastosowanie jednej lampy przepływowej 2x30W do pomieszczeń o powierzchni do 30 m2 (kubatura 90 m3) a lampy przepływowej 2x55W do pomieszczeń o powierzchni do 45 m2 (kubatura 120 m3).

 • Zapoznaj się z parametrami technicznymi i schematami lamp PLB-302.
  Zapoznaj się z parametrami technicznymi i schematami lamp PLB-552.

  LAMPY BAKTERIOBÓJCZE PRZEPŁYWOWE Z PROMIENNIKIEM ZEWNĘTRZNYM
  Typ: PLB-302.1 pz i PLB-302.3 pz, PLB-552.1 pz, PLB-552.2 pz i PLB-302.3 pz

 • Charakterystyka: zasada działania tych lamp jast taka sama jak opisanych powyżej lamp przepływowych. Dodatkowy zewnętrzny promiennik zwiększa skuteczność działania lampy, która dezynfekuje nie tylko powietrze, ale również powierzchnie przedmiotów znajdujących się w zasięgu jej promieniowania. Oferowane są lampy z promiennikami - 30W sufitowa i przyścienna i z promiennikami 55W - sufitowo-przyścienna, sufitowa i jezdna.
  Lampy oferowane sa w obudowie stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały lub w obudowie ze stali kwasoodpornej INOX.
 • Kontrola czasu pracy realizowana jest przez dwa elektroniczne liczniki - jeden liczy czas pracy promienników w komorze dezynfekcyjnej, a drugi - czas pracy promiennika zewnętrznego. Czas ten jest pokazywany na wyświetlaczach.
 • Licznik przypomina odpowiednio wcześniej o obowiązku wymiany promienników przez co zwalnia personel z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy. Prawidłowość działania lampy można ocenić przez znajdujące się w płycie czołowej okienka kontrolne.

 • Zapoznaj się z parametrami technicznymi i schematami lamp PLB-302pz.
  Zapoznaj się z parametrami technicznymi i schematami lamp PLB-552pz.
  BAKMED - logo         PLB-302 przyścienna z promiennikiem zewn.

  LAMPY BAKTERIOBÓJCZE PRZMYSŁOWE Z ANTYROZPRYSKOWYMI ŚWIETLÓWKAMI
  Typ: PO 236 2x36 W - IP65 oraz PO 136 1x36 W - IP65

 • Charakterystyka: Oprawy z odbłyśnikiem ze stali kwasoodpornej i dwoma promiennikami bakteriobójczymi o mocy 36W charakteryzują się bardzo dużą skutecznością działania, bez względu na panujące w danym pomieszczeniu warunki. Przewidziane są do stosowania wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka sterylność powietrza i powierzchni m.in. w przetwórstwie, przechowywaniu i produkcji żywności, hodowli zwierząt, w przemyśle farmaceutycznym itp.
  Oprawy o wysokim stopniu szczelności (hermetyczne - IP65) wykonane z tworzywa o wysokiej odporności na udary i wysoką temperaturę, a także odporne na większość czynników chemicznych, wyposażone są w świetlówki foliowane teflonem (wersja antyrozpryskowa) spełniają wymagania systemu zapewnienia bezpieczeństwa HACCP.

 • lampa przemysłowa        
 • Dobór lamp - Dobór ilości opraw dla danego pomieszczenia zależy od wielu czynników m.in.: od jego wielkości, warunków otoczenia (wilgotności i temperatury), stopnia zapylenia powietrza i jego fluktuacji, a nawet od rodzaju farby pokrywającej ściany. Z praktyki wynika, iż jedna oprawa o mocy 2x36W przy 24-godzinnym czasie pracy powinna zapewnic dezynfekcję pomieszczenia o kubaturze do 70m3 zaś oprawa o mocy 1 x 36 W - dezynfekcję pomieszczenia o kubaturze 50m3. Jednak ze względu na bardzo dużą różnicę w odporności poszczególnych mikroorganizmów na promieniowanie UV, oraz wcześniej wymienione czynniki, czas naświetlania pomieszczeń może być bardzo zróżnicowany .
  Zapoznaj się z parametrami technicznymi lamp przemysłowych 1 x 36 W oraz 2 x 36 W.

 • ŚWIETLÓWKI UV PHILIPS TUV I OSRAM HNS DO DEZYNFEKCJI

 • Charakterystyka: niskoprężne rtęciowe lampy wyładowcze - ze szklaną, tubularną bańką. Emitują promieniowanie ultrafioletowe, z maksimum w 253,7nm (UV-C) o własnościach bakteriobójczych. Świetlówka nie przepuszcza fali o długości 185nm powodującej powstawanie ozonu. Ponadto wnętrze rury w świetlówce pokryte jest warstwą ochronną, która ogranicza straty promieniowania UV-C przedłużając w ten sposób żywotność świetlówki.
 • Oznakowanie: świetlowki posiadają znak ostrzegawczy wskazujący na emisję promieniowania w zakresie UV-C. Promieniowanie to jest szkodliwe dla oczu i skóry.
 • Zastosowanie: lampy TUV i HNS są używane do niszczenia i dezaktywacji bakterii, wirusów i innych mikroorganizmów. Najczęściej stosowane są do:
  - uzdatniania i oczyszczania powietrza, wody oraz do dezynfekcji powierzchniowych,
  - w służbie zdrowia, przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, w chłodniach i przechowalnictwie żywności, w laboratoriach,
  - do dezynfekcji wody pitnej, wody w basenach, ścieków, basenów kąpielowych a także w systemach klimatyzacyjnych i w procesach fotochemicznych.

 •         świetlówka Philips TUV
 • Dane techniczne - wymiary i ciężar, napięcie i prąd lamp, promieniowanie UV-C i trwałość przedstawiamy w załączonych
      parametrach technicznych świetlówek Philips TUV.
  Świetlówki TUV 30W, TUV 36W i TUV 55W oferujemy również w wersji antyrozpryskowej - foliowane teflonem (zgodne z HACCP). Możemy oferować także inne, nie wymienione wyżej rodzaje świetlówek do dezynfekcji TUV Philips.

 • OKULARY OCHRONNE UV
  Typ: ONF

 • Charakterystyka: skuteczne filtry chroniące oczy przed promieniowaniem ultrafioletowym; zapewniają widmowy współczynnik przepuszczania < 0,0003 % nadfioletu (dla długości fali λ=313 nm).
 • Zastosowanie: jako ochrona osobista przy pracy ze odkrytymi świetlówkami UV.
 • do działu urządzenia technicznedo działu urządz. techniczne                                           Pobierz cennik lamp i świetlówek                                          str. głównado str. głównej


  DEMI-CHEM PHU , Warszawa   tel 22-844-19-31, tel. kom. 602-786-373
  e-mail: demichem@go2.pl lub biuro@demichem.hg.pl