C L A R I N    L U B R A L U X    Na
smarująco - czyszczący do taśmociągów


SKŁAD I WŁASNOŚCI
Preparat zawiera m.inn. kationowe i niejonowe związki powierzchniowo-czynne oraz czwartorzędowe sole amoniowe. Posiada własności czyszczące i antybakteryjne. Nie zawiera mydeł. Chroni taśmociągi przed tworzeniem się wydzielających przykry zapach osadów.

ZASTOSOWANIE
Popularny preparat do smarowania taśmcišgów transportujących butelki, słoiki, puszki i inne opakowania - głównie w zakładach przemysłu spożywczego. Może być stosowany w:
* natryskowej technologii smarowania taśm, zwłaszcza przy starszych, miniej wydajnych urządzeniach
* w technologii zanurzeniowej może być stosowany niezbyt twardej wodzie

SPOSÓB UŻYCIA
Polecane stężenia preparatu - od 0,2 do 0,4 % co odpowiada rozcieńczeniom:
- 0,2 % = rozcieńczenie 1 : 500
- 0,4 % = rozcieńczenie 1 : 250
- 0,5% = rozcieńczenie 1 : 200
W technologii zanurzeniowej smarowania proponuje się stosowanie nieco wyższych stężeń niż dla smarowania natryskowego.

UWAGA: preparatu LUBRALUX N nie należy mieszać z innymi preparatami smarująco-czyszczącymi !
Przed zastosowaniem preparatu LUBRALUX N układ rozprowadzający roztwór roboczego na natryski oraz taśmy należy dokładnie wypłukać wodą. Kubełki - w systemie zanurzeniowym również należy wypłukać wodą.
Nie zastosowanie tej procedury może spowodować wypadanie osadów wskutek reakcji chemicznej - a w efekcie zatykanie dysz i pojawienie się osadów na taśmach.

DANE TECHNICZNE
Wygląd - przezroczysta ciecz barwy słomkowej
pH 1% roztw. wodn. - 6-7 (w temp. 20°C)
Gęstość - około 1,00 g/cm³ (w temp. 20°C)
Opakowania po 10 i 30 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA oznaczenie -Xi substancja drażniąca.
ZAGROŻENIA:
R 36/38 - działa drażniąco na skórę i oczy
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA: S 1 / 2 - przechowywać w zamknięciu poza zasięgiem dzieci
S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską
S 28 - w przypadku kontaktu ze skórą przemyć dużą ilością wody z mydłem
S 37/39 - nałożyć odpowiednie rękawice i sprzęt ochrony oczu i twarzy

DOKUMENTACJA
karta charakterystyki MSDS PL

WARUNKI DOSTAWY
a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "C" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
b) bardzo duże ilości - na koszt dostawcy.

                     do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                            pobierz cennik chemii grupy "C"                            do strony głównejdo strony głównej


DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl