L U B R A L U X    S
smarująco - czyszczący do taśmociągów


SKŁAD I WŁASNOŚCI
Preparat zawiera m.inn. specjalnie dobrane związki powierzchniowo-czynne oraz czwartorzędowe sole amoniowe. Posiada własności czyszczące i antybakteryjne. Nie zawiera mydeł. Chroni taśmociągi przed tworzeniem się wydzielających przykry zapach osadów. Nowa formuła zapewniajšca małe zużycie preparatu i dobre własności użytkowe - zwłaszcza smarujące.

ZASTOSOWANIE
Wysoce wydajny preparat do smarowania taśmociągów transportujących butelki, słoiki, puszki i inne opakowania - głównie w zakładach przemysłu spożywczego. Może być stosowany w:
* natryskowej technologii smarowania taśm, zwłaszcza przy nowoczesnych urządzeniach z dużymi obciążeniami i wydajnościš
* w technologii zanurzeniowej może być stosowany przy twardej wodzie i dużych obciążeniach.

SPOSÓB UŻYCIA
Polecane stężenia preparatu - od 0,05 do 0,4 % co odpowiada rozcieńczeniom:
- 0,05 % = rozcieńczenie 1 : 2000
- 0,1 % = rozcieńczenie 1 : 1000
- 0,2 % = rozcieńczenie 1 : 500
- 0,4 % = rozcieńczenie 1 : 250
W technologii zanurzeniowej smarowania proponuje się stosowanie nieco wyższych stężeń niż dla smarowania natryskowego - w skrajnych przypadkach nawet do 1% (1:100).

UWAGA: preparatu LUBRALUX S nie należy mieszać z innymi preparatami smarująco-czyszczącymi !
Przed zastosowaniem preparatu LUBRALUX S układ rozprowadzający roztwór roboczego na natryski oraz taśmy należy dokładnie wypłukać wodą. Kubełki - w systemie zanurzeniowym również należy wypłukać wodą.
Nie zastosowanie tej procedury może spowodować wypadanie osadów wskutek reakcji chemicznej - a w efekcie zatykanie dysz i pojawienie się osadów na taśmach.

DANE TECHNICZNE
Wygląd - ciecz klarowna do lekko opalizującej
pH 1% roztw. wodn. - 7 (w temp. 20°C)
Gęstość - około 1,00 g/cm³ (w temp. 20°C)

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA oznaczenie -Xi substancja drażniąca.
ZAGROŻENIA:
R 36/38 - działa drażniąco na skórę i oczy
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA: S 1 / 2 - przechowywać w zamknięciu poza zasięgiem dzieci
S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską
S 28 - w przypadku kontaktu ze skórą przemyć dużą ilością wody z mydłem
S 37/39 - nałożyć odpowiednie rękawice i sprzęt ochrony oczu i twarzy

DOKUMENTACJA
karta charakterystyki MSDS PL

Nazwa preparatu
Opakowania
Cena bazowa
netto zł/kg

Podatek VAT

Lubralux S
hoboki po 30 kg
7,80

22

UWAGA: ceny producenta loco magazyn k/W-wy

WARUNKI DOSTAWY
a) przesyłką drobnicową przez spedytora;
- koszt małej wysyłki pokrywa odbiorca
- przy zakupie od ok. 200-300 kg - na koszt producenta
b) możliwy odbiór własny.

do str. głównej



DEMI-CHEM PHU, Warszawa - tel/fax (22)-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: demichem@go2.pl   lub demichem@o2.pl