L U B R I S O L
koncentrat smarujący do taśmociągów


SKŁAD I WŁASNOŚCI
Koncentrat zawiera kationowe związki powierzchniowo czynne i aktywne biologicznie - etery poliglikolowe alkiloamin, alkiloaminy, regulatory odczynu. Nie zawiera mydeł ! Posiada doskonałe własności smarne, czyszczące i antybakteryjne. Zapobiega narastaniu na taśmach wydzielających przykry zapach osadów.
Badania potwierdziły aktywność mikrobiologiczną preparatu. Przykładowo - stosując do rozcieńczenia Lubrisolu wodę o standardowej twardości i w obecności 5% wag. piwa uzyskano redukcje zarodków chorobotwórczych w wysokości 5 stop. logarytm. dla Pseudomonas aeruginosa i Sacchromyces diastaticus w następujących warunkach:
stężenie Lubrisolu - 0,2%, czas działania - 5 minut.

ZASTOSOWANIE
Do smarowania taśmociągów transportujących butelki, słoiki, puszki i inne opakowania - w zakładach przemysłu spożywczego.
* w zanurzeniowej technologii smarowania taśm
* w natryskowej - w przypadku trudnych warunków.
Stężenie preparatu zależy między innymi od warunków technicznych pracy taśmociągu oraz twardości wody, którą rozcieńczamy koncentrat.
Preparat dostosowany do trudniejszych warunków - jak: twarda woda, transportery z zakrętami i skosami, ciężkie butelki.

SPOSÓB UŻYCIA

 • dla systemów natryskowych preparat stosuje się w roztworze wodnym o stężeniach 0,15 - 0,40 %;
  ... 0,15% .... odpowiada rozcieńczeniu.... 1 : 670
  ... 0,40% .... odpowiada rozcieńczeniu.... 1 : 250

 • w systemie zanurzeniowym stosuje się roztwory 0,25 - 0,70 % preparatu;
  ... 0,25% .... odpowiada rozcieńczeniu .... 1 : 400
  ... 0,70% .... odpowiada rozcieńczeniu .... 1 : 150

  Roztwory robocze o podanych wyżej stężeniach natryskuje się w sposób ciągły lub okresowo na elementy transportujące butelki w liniach rozlewniczych. W systemie automatycznego natryskiwania preparat może być pobierany bezpośrednio z pojemnika i automatycznie rozcieńczany woda do żądanego stężenia.

  UWAGA: preparatu LUBRISOL nie należy mieszać z innymi preparatami smarująco-czyszczącymi .
  Przed zastosowaniem preparatu kubełki - w systemie zanurzeniowym, jak również również układ rozprowadzania roztworu roboczego na natryski oraz taśmy należy dokładnie wypłukać wodą.
  Nie zastosowanie tej procedury może spowodować wypadanie osadów wskutek reakcji chemicznej - a w efekcie pojawienie się osadów na taśmach i zatykanie dysz.

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - przezroczysta ciecz
  pH 1% roztw. wodn. - 5-6 (w temp. 20°C)
  Gęstość - 1,00 g/cm³ (w temp. 20°C)
  Opakowania po 20 kg i 200 kg

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA oznaczenie -Xi substancja drażniąca.
  ZAGROŻENIA:
  R 36/38 - działa drażniąco na skórę i oczy
  WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA: S 1 / 2 - przechowywać w zamknięciu poza zasięgiem dzieci
  S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską
  S 28 - w przypadku kontaktu ze skórą przemyć dużą ilością wody z mydłem
  S 37/39 - nałożyć odpowiednie rękawice i sprzęt ochrony oczu i twarzy

  DOKUMENTACJA
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", świadectwo PZH - HŻ/12501/96, karta charakterystyki MSDS PL, ISO 9001:2000.

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
  b) większe ilości - od 150-200 kg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl