L U X A N O L   M1
silnie alkaliczny środek myjący

SKŁAD i WŁASNOŚCI
Preparat myjący zawiera stężony ług sodowy, dodatki kompleksujące, dyspergujące, powierzchniowo czynne - wspomagające mycie. Może dodatkowo zawierać substancje ograniczające korozję alkaliczną szkła.
Wykazuje lepsze własności myjące od czystych roztworów sody kaustycznej. Myte powierzchnie pozostawia wolne od nalotów kamienia. Roztwory robocze są bardziej odporne na przyrost węglanów od roztworów sody kaustycznej bez dodatków.
Możliwy jest dobór proporcji dodatków w preparacie zależnie od uwarunkowan u użytkownika - jak rodzaj urządzeń, czy twardość wody.

ZASTOSOWANIE
* w procesach mycia urządzeń, w myciu CIP oraz w myjarkach butelek zastępuje ług sodowy oraz preparaty dodawane do ługu
* zastosowanie w przemyśle browarniczym, mleczarskim, oraz w produkcji i rozlewie napojów
* zalety stosowania:
  - lepsza jakość mycia alkalicznego
  - rezygnacja z dodatków do ługu
  - przedłużenie trwałości i czasu pracy roztworów roboczych w porównaniu do dotychczasowych rozwiązań

SPOSÓB UŻYCIA
* myjarki butelek, CIP itp - przecietnie 1-5 %
* mycie urządzeń w warzelniach - około 5-8 %
* temperatury mycia: od niskich do wysokich - 90°C
* kontrola stężenia w kąpieli myjącej:
 - laboratoryjnie przez miareczkowanie roztworem kwasu siarkowego wobec fenoloftaleiny
 - konduktometrycznie poprzez pomiar przewodnictwa roztworu roboczego

DANE TECHNICZNE
Wygląd - ciecz jasnobrązowa z opalizacją
Gęstość - około 1,43 g/cm³
pH 1% roztworu wodnego - 12,5 - 13
Zawartość NaOH: około 40%
Opakowania po 10 i 30 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
oznaczenie C substancja żrąca
Zagrożenia /R/:
R 35 - wywołuje poważne oparzenia
Warunki prawidłowego postępowania /S/:
S 1 / 2 - przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
S 26 - przy zetknięciu z oczami gruntownie spłukać wodą oraz skonsultować się z lekarzem
S 27 - zabrudzoną wilgotną odzież natychmiast zdjąć
S 28 - przy kontakcie ze skórą natychmiast zmyć dużą ilością wody
S 37/39 - w pracy używać odpowiednie rękawice oraz okulary ochronne
S 45 - w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo, skonsultuj się z lekarzem (jeżeli to możliwe, pokaż etykietę)

DOKUMENTACJA
karta charakterystyki MSDS PL.

WARUNKI DOSTAWY
a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
b) większe ilości - od 150-200 kg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

                     do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl