L U X A N O L - G 1
lekko alkaliczny środek czyszczący
Czysta podłoga - pielęgnacja

SKŁAD
zawiera biodegradowalne środki powierzchniowo czynne, organiczne środki myjące, dodatek alkaliów, opcjonalnie barwnik zielony. Lekko pieniący i lekko alkaliczny płyn, skuteczny i wydajny w stosowaniu, usuwa smary, oleje i tłuszcze. Zapewnia długotrwałą czystość i konserwację mytych powierzchni. Preparat oferowany jest w dwóch gatunkach: standard i "koncentrat" - różniących się stężeniami środków czynnych.

ZASTOSOWANIE

 •   Mycie silników spalinowych.
 •   Mycie karoserii, plandek i tapicerki samochodów (osobowych i ciężarowych).
 •   Mycie wagonów, cystern, łodzi, jachtów i statków.
 •   Czyszczenie posadzek i ścian w halach fabrycznych, warsztatach, magazynach, garażach, stacjach obsługi pojazdów.
 •   Mycie elewacji budynków oraz powierzchni ulic i mostów.
 •   Preparatem można bezpiecznie myć powierzchnie również z materiałów wrażliwych - jak chemobeton, guma czy tworzywa sztuczne.

  Do mycia obiektów silnie zabrudzonych - np. wagony, samochody ciężarowe (karoseria i plandeki) oraz do mycia maszynowego - proponujemy stosować preparat w wersji "koncentrat".
  Do mycia ręcznego i bieżącego utrzymania czystości np. w pomieszczeniach przemysłowych (przemysł spożywczy, maszynowy, magazyny) - korzystniejsze pod względem wygody i bezpieczeństwa pracowników będzie stosowanie preparatu w wersji "standard".

  SPOSÓB UŻYCIA

 • roztwór wodny preparatu nanosimy na zanieczyszczone powierzchnie poprzez natrysk lub "ręcznie" - np. gąbką
 • po odczekaniu 3-5 minut spłukujemy bieżącą wodą
 • przy myciu powierzchni porowatych - jak np. elewacji budynków - korzystnie jest spłukać je wodą przed naniesieniem preparatu
  Dozowanie
  w zależności od rodzaju mytych powierzchni i stopnia ich zabrudzenia preparaty rozcieńczamy wodą w następujących proporcjach:

  rodzaj powierzchni gat. "standard"
  stężenia
  gat. "koncentrat"
  stężenia
  samochody osobowe 1:10 - 1:50
  2 - 10%
  1:20 - 1:100
  1 - 5%
  samochody ciężarowe 1:5 - 1:25
  4 - 20 %
  1:10 - 1:50
  2 - 10 %
  urządzenia przemysłowe
  maszyny, silniki
  1:5 - 1:20
  5 - 20 %
  1:10 - 1:40
  2,5 -10 %
  obiekty przemysłowe
  ściany i posadzki
  1:4 - 1:50
  2 - 25 %
  1:8 - 1:100
  1-12 %

  Uwagi:
  - przy myciu natryskowym należy stosować wyższe stężenia niż przy myciu ręcznym
  - do obiektów bardzo silnie zabrudzonych można stosować preparat bez rozcieńczenia.
  - unikać stosowania produktu na nagrzanych lub nasłonecznionych powierzchniach.
  - nie dopuszczać do wysychania - szczególnie w przypadku mycia pojazdów ponownie lakierowanych.
  - nie stosować do mycia urządzeń mających kontakt z żywnością !!!

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd   -  przejrzysta lekko żółta lub zielonkawa ciecz
  Zapach   -   świeży
  pH 5% roztworu   -   12,00
  Gęstość (20°C)   -   1,1g/cm³
  Wodorotlenki met. alkalicznych  -   do 1 %
  Roztwory wodne lekko się pienią
  Opakowania po 10 i 30 kg

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Przy stosowaniu należy zachować warunki bezpieczeństwa właściwe dla środków alkalicznych - rękawice z PCW lub gumowe oraz okulary ochronne.
  Oznaczenie: Xi - substancja drażniąca
  Określenie zagrożenia: R36/38 - działa drażniąco na skórę i oczy
  Warunki bezpiecznego stosowania: S 24/25 - unikać kontaktu z oczami i skórą
  S 26 - w przypadku kontaktu z oczami zmyć niezwłocznie bieżącą wodą i skontaktować się z lekarzem

  DOKUMENTACJA:
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "C", karta charakterystyki MSDS PL

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "C" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
  b) bardzo duże ilości - na koszt dostawcy.

 • do dz. Chemia Gospodarczado dz. chemia gospodarcza                                                                                 do strony głównejdo strony głównej  DEMI-CHEM PHU, Warszawa - tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl