CLARIN    M-SEPT    DLA    PIECZARKARNI
dezynfekcja i mycie w pieczarkarni


SKŁAD I WŁASNOŚCI
Płynny preparat bakterio- i grzybobójczy, w którym substancją aktywną jest tlen i kwas fosforowy. Nie zawiera chloru, jodu, formaldehydów ani związków azotowych.
Nie powoduje uodpornienia się szczepów bakterii, grzybów i pleśni. Bez zapachu, łatwo emulguje tłuszcze i dobrze się wypłukuje. Nie wykazuje negatywnego wpływu na uprawy pieczarek. W stężeniu roboczym jest bezpieczny dla ludzi i środowiska. Produkt krajowy opracowany przez Clarin PPHU.

ZASTOSOWANIE - w produkcji pieczarek do:

 • dezynfekcji pieczarkarni
 • zabezpieczenia używanego drewna w celu zniszczenia grzybni z poprzedniego cyklu produkcyjnego.

  SPOSÓB UŻYCIA (patrz >> Ulotka do druku )

 • Dezynfekcja ogólna w pieczarkarni - roztworem 1% preparatu
   - powierzchnie, narzędzia, szafy do szczepień smarować lub opryskiwać trzykrotnie, stosując 30-minutowe nawilżanie
   - odkażone przedmioty przepłukać wodą i zabezpieczyć przed zakażeniem wtórnym
   - wycieraczki przed wejściem do komór uprawnych nasączać kilka razy dziennie
   - płytę fermentacyjną opryskiwać zapewniając 60-minutowe nawilżanie
   - opakowania do zbierania i krótkotrwałego przechowywania pieczarek przepłukać wstępnie wodą i wysuszyć, następnie opryskać lub zanurzyć w roztworze preparatu
 • Dezynfekcja drewna roztworem 2% preparatu. Przed dezynfekcją deski i słupki oczyścić z warstwy podłoża i usunąć zniszczoną warstwę drewna. Samą dezynfekcję można prowadzić w trojaki sposób:
   - przez zanurzenie w roztworze preparatu na 60 minut
   - przez trzykrotne smarowanie szczotką lub pędzlem - czas nawilżenia 65 minut
   - przez trzykrotny natrysk roztworu z opryskiwacza ogrodowego - czas nawilżania 65 minut
   - zużycie roztworu roboczego przy smarowaniu lub natrysku wynosi 300-500 ml na 1 m2 w zależności od rodzaju i wilgotności drewna; przy suchym drewnie dawkę należy podwoić
  Po dezynfekcji drewno należy składować w przewiewnym miejscu przez 1-2 tygodnie - jest to okres, który należy zachować pomiędzy procesem dezynfekcji a ponownym użyciem drewna do uprawy pieczarek.
  Roztwór użytkowy po dezynfekcji zanurzeniowej nadaje się do ponownego stosowania, jeśli nie jest nadmiernie zanieczyszczony i nie wykazuje wyraźnej zmiany barwy.

  DANE TECHNICZNE
  Wygląd - ciecz klarowna, słomkowa
  Zapach - organiczny
  pH 1% koncentratu - < 3 (w temp. 20°C)
  Gęstość - 1,1 g/cm³
  Własności korozyjne wobec stali węglowej, stopów miedzi i brązu !
  Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturach 0 - 30 °C Opakowania - kanistry po 5, 10, 20 kg

  WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA oznaczenie Xi - preparat drażniący.
  Określenie zagrożenia (R): R 37/38 - działa drażniąco na oczy i skórę
  Zasady prawidłowego postępowania (S):
  S 1/2 - przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
  S 3 - przechowywać w chłodnym miejscu
  S 14 - nie przechowywać razem z preparatami alkalicznymi
  S 24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
  S 36/37/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy<

  DOKUMENTACJA
  produkt krajowy, grupa asortymentowa "C", karta charakterystyki MSDS PL,

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "C" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
  b) bardzo duże ilości - na koszt dostawcy.

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl