ProMinent® - technika pomiarowo-kontrolna i pomiarowa


DULCOMETER® - precyzja w systemie
 • to kompletne systemy pomiarowo-kontrolne firmy ProMinent umożliwiające pełny monitoring i kontrolę różnych procesów
 • zapewniają precyzje pomiarów, możliwość dostosowania do wielu wymagań i warunków pracy
 • kompletnie wyposażone zestawy dla małych instalacji oraz rozwiązania dla dużych zakładów

DULCOMETER® DMT
  Zwarty, sterowany mikroprocesorowo przetwornik do pomiaru wartości pH, redox (ORP), chloru, przewodnictwa i temperatury. Wykonany w technice dwuprzewodowej, co pozwala uniknąć dodatkowego okablowania. Solidna obudowa, system zabezpieczenia IP 65 i różne możliwiości montażu pozwalają na prace urządzenia nawet w najtrudniejszych warunkach. Wyświetlacz LCD umożliwia łatwy i wyraźny odczyt informacji. Mierzona zmienna, jednostka pomiaru oraz wartość korekcji pokazywane są na wyświetlaczu jednocześnie.
Dulcometer DMT

DULCOMETER® D1C i D2C
  D1C- jednokanałowe urządzenie pomiarowo-kontrolne o charakterystyce sterowania P lub PID do pomiaru zmiennych wartości pH, redox (ORP), przewodnictwa, chloru, ClO2, Br2, T, mA, H2O, kwasu nadoctowego (PAA) i fluoru.
  D2C - dokonuje jednocześnie pomiaru dwóch wartości: pH/pH, pH/Chlor, pH/redox (ORP).
Dulcometer D1C i D2C

DULCOMARIN® Pool Controler
  Umożliwia pomiar i kontrolę wartości pH, potencjału redox (ORP), chloru oraz rejestruje temperaturę dzięki czemu gwarantuje utrzymanie krystalicznie czystej wody w basenach kąpielowych.
Nowe rozwiązania przetworników (przykłady) f-my ProMinent®
 • DULCOMETER® D_4a - to urządzenie kontrolno-pomiarowe i pompa dozująca umieszczone we wspólnej obudowie

 • DULCOMETER® 201 X pH, 2201 X cond, 2201 X Cond I, 2401 X Cond I - umożliwiające pomiar wartości pH, potencjału redox (ORP) oraz przewodnictwa znajdują uniwersalne zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Wykonanie ich w technice dwuprzewodowej umożliwia sterowanie urządzeniami peryferyjnymi poprzez cztery styki beznapięciowe. Urządzenia wykonane w technice dwuprzewodowej mają zastosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem.

 • PORTAMESS® - przenośne urządzenie do pracy zarówno w obszarach zagrożonych jak i nie zagrożonych wybuchem, np. w przemyśle, w ochronie środowiska, przy produkcji żywności a także przy kontroli wody.
Dulcometer D_4a

Dulcometer 2201 X

Portamess

Zastosowanie technik kontrolno-pomiarowych
  Techniki pomiarowo-kontrolne firmy ProMinent® znalazły zastosowanie niemal we wszystkich gałęziach przemysłu. Technologia wykonania zapewnia pracę urządzeń w bardzo długim okresie i gwarantuje najwyższą precyzję. Urządzenia kontrolno-pomiarowe stosowane są w:
 • przemyśle galwanizacyjnym i papierniczym dla minimalizacji zużycie chemikaliów, mających wpływ na środowisko
 • procesach chemicznego uzdatniania wody pitnej i procesowej dla minimalizacji zużycia chemikaliów korygujących
 • oczyszczaniu wody zanieczyszczonej chemicznie (stacje odwróconej osmozy)
 • wieżach chłodniczych do sterowania usuwaniem solanki i dozowania biocydów
 • produkcji napojów i przemyśle spożywczym
 • uzdatnianiu wody do basenów kąpielowych

DULCOTEST® - sondy pomiarowe
  Sondy DULCOTEST ® mierzą precyzyjnie wartość pH, potencjał redox, zawartość chloru i temperaturę. Produkowane są z zachowaniem najściślejszych kryteriów jakości, łatwe w użyciu i niezawodne. Potrzeby użytkownika decydują, które z sond z całej gamy produktów DULCOTEST® zostana wybrane do pomiaru zmiennych wartości.
 • (1) - sonda OZE 3-mA do pomiaru zawartości ozonu w wodzie basenowej, wodzie pitnej, przemysłowej i procesowej (wolnej od związków powierzchniowo czynnych)
 • (2) - sonda BRE 1-mA do pomiaru zawartości bromu w układach obiegu wody basenowej i wody chłodzącej
 • (3) - sonda CDP 1-mA do pomiaru zawartości dwutlenku chloru w wodzie z zawartościa związków powierzchniowo czynnych
 • (4) - sonda CLE 3-mA do precyzyjnego określenia zawartości wolnego chloru w wodzie
 • (5) - sonda CTE 1-mA do pomiaru chloru; określa całkowita zawartość związanego i wolnego chloru
 • (6) - sonda LF 1 FE do pomiaru przewodności wody pitnej, chłodzącej, przemysłowej i procesowej
 • (7) - sonda H2O2/PES pomiar potencjału Redox
 • (8) - sonda RHEP-Pt-SE z przyłączem SN6 do pomiaru potencjału Redox w wodzie basenowej, wodzie pitnej i wodzie do zastosowań przemysłowych
 • (9) - sonda PHEP 112 SE z przyłączem SN6 do pomiaru wartości pH stosowana w przemysle galwanicznym, chemicznym oraz w basenach
 • (10) - czujnik Pt 100 SE do pomiaru temperatur w zakresie 0 - 100oC
sondy Dulcotest - 1-5
sondy Dulcotest - 6-10

Informacja o cenach
 • Oferujemy urządzenia po cenach importera
 • Ceny katalogowe urządzeń określono w euro (EUR)
 • Ceny ofertowe w złotych (PLN) wyliczane są według aktualnego kursu euro w banku importera

do str. głównejDEMI-CHEM PHU, Warszawa - tel/fax (22)-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: demichem@go2.pl   lub demichem@o2.pl