= Z A K Ł A D     M I Ę S N Y =


Przedstawiamy uproszczony plan utrzymania higieny w zakładzie mięsnym. Charakter produkcji wymaga systematycznego stosowania skutecznych, a rachunek kosztów - niedrogich preparatów. Propozycje obejmują :

*   dział ubojów
*   dział rozbiorów
*   wytwórnię wędlin
*   magazyny
Poza zapewnieniem higieny w działach i urządzeniach produkcyjnych istotne znaczenie ma również zapewnienie właściwej higieny osobistej pracowników.

DZIAŁ UBOJÓW
a) pomieszczenia inwentarskie: rampa, przepęd, waga, zagrody, myjka

Etap procesu Rodzaj środka i warunki procesu
Uwagi
Płukanie ciśnieniowe wodą o temp. 40 °C
po każdej partii zwierząt
Dezynfekcja CHLOROSOL - natrysk 0,5% roztworem wodnym,
30 min, temp. 40 °C
raz w tygodniu

b) podest ubojowy, kanały na krew, oparzelnik,

Mycie alkaliczne - bieżące TESOL - 2,5 %,
20 min, temp. 30-40 °C
codziennie
mycie pianowe
Dezynfekcja bieżąca CHLOROSOL - natrysk 0,5% roztworem wodnym,
20 min, temp. 40 °C
codziennie
Mycie kwaśne - okresowe ALUSOL - 2,5 %,
20 min, temp. 30-40 °C
raz w tygodniu
mycie pianowe
Dezynfekcja okresowa STERINOX - natrysk 0,5% roztworem wodnym,
20 min, temp. 40 °C
raz w tygodniu
Likwidacja piany w oparzelniku ANTIFOAM - dodatek 0,01 - 0,05% do wody
stosowanie w miarę potrzeby

c) urządzenia, sprzęty i stoły

Mycie alkaliczne - bieżące TESOL - 2,5 %,
20 min, temp. 30-40 °C
codziennie
mycie pianowe
Dezynfekcja bieżąca CHLOROSOL - natrysk 0,3% roztworem wodnym,
20 min, temp. 40 °C
codziennie
Mycie kwaśne - okresowe ALUSOL - 2,5 %,
20 min, temp. 30-40 °C
raz w tygodniu
mycie pianowe
Dezynfekcja okresowa STERINOX - natrysk 0,5% roztworem wodnym,
20 min, temp. 40 °C
raz w tygodniu

d) podłogi i ściany

Mycie alkaliczne - bieżące TESOL - 2,5 %,
20 min, temp. 30-40 °C
codziennie
mycie pianowe
Mycie kwaśne - okresowe ALUSOL - 2,5 %,
20 min, temp. 30-40 °C
raz w tygodniu
mycie pianowe

DZIAŁ ROZBIORÓW
a) maszyny i zdemontowane części maszyn

Etap procesu Rodzaj środka i warunki procesu
Uwagi

Mycie neutralne - bieżące FR - 1 - 0,5 %,
20 min, temp. 30-40 °C
codziennie
mycie ręczne
Mycie alkaliczne - bieżące TESOL - 2,5 %,
20 min, temp. 45-55 °C
codziennie
mycie pianowe
Dezynfekcja bieżąca CHLOROSOL - natrysk 0,5% roztworem wodnym,
20 min, temp. 40 °C
codziennie
Dezynfekcja okresowa STERINOX - natrysk 0,5% roztworem wodnym,
20 min, temp. 40 °C
raz w tygodniu

b) stoły rozbiorowe

Mycie alkaliczne - bieżące TESOL - 2,5 %,
20 min, temp. 45-55 °C
codziennie
mycie pianowe
Mycie kwaśne - okresowe ALUSOL - 2,5 %,
20 min, temp. 45-55 °C
raz w tygodniu
mycie pianowe
Dezynfekcja bieżąca CHLOROSOL - natrysk 0,5% roztworem wodnym,
20 min, temp. 40 °C
codziennie
Dezynfekcja okresowa STERINOX - natrysk 0,5% roztworem wodnym,
20 min, temp. 40 °C
raz w tygodniu

c) podłogi i ściany

Mycie alkaliczne - bieżące TESOL - 2,5 %,
20 min, temp. 30-40 °C
codziennie
mycie pianowe

WYTWÓRNIA WĘDLIN
a) przetwarzanie mięsa: drobny sprzęt, pojemniki plastikowe, wózki typu cimbrer

Etap procesu Rodzaj środka i warunki procesu
Uwagi

Mycie neutralne FR - 1 - 0,5 - 2,0%, 30°C, 20 minut
ręcznie
po każdym użyciu
Mycie alkaliczne FR - 3 - 0,5 - 2,0%, 30°C, 20 minut, pianowo
po każdym użyciu
(tylko do pojemników i wózków)

b) nastrzykiwarki

Mycie i dezynfekcja
bieżąca
SOLTANK N - 2 %
codziennie

c) wędzarnie

Mycie alkaliczne, pianowe TERMOSOL - 3 - 5 %
raz w tygodniu
wg. programu mycia
Mycie alkaliczne, inżektorowe TERMOSOL-I - 3 - 5 %
raz w tygodniu
wg. programu mycia

d) urządzenia do paczkowania i plasterkowania

Dezynfekcja bieżąca SURFACLEAN - 100 %
natrysk,
codziennie

e) higiena pracowników

Mycie rąk RADISOL - 100 %
mycie 2 - 3 razy
dziennie
Dezynfekcja rąk RADISOL - SR - 100%
wcieranie 1 - 2 razy dziennie

MAGAZYNY
a) sprzęty i stoły

Etap procesu Rodzaj środka i warunki procesu
Uwagi
Mycie ręczne FR - 1 - 0,5 %, 30-40°C, 20 minut
codziennie
Dezynfekcja okresowa CHLOROSOL - 0,5 %, 40°C, 20 minut, natryskowo
raz w tygodniu

b) podłogi i ściany

Mycie alkaliczne - okresowe TESOL - 2,5 %,
30-40°C, 20 minut, pianowo
raz w tygodniu

do str. głównej
powrót / procedury


DEMI-CHEM PHU, Warszawa - tel/fax 0-prefiks (22) 844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: demichem@go2.pl  lub demichem@o2.pl