= M L E C Z A R N I A =


Przedstawiamy "Zestaw minimum" ¶rodków z oferty DEMI-CHEM do utrzymania higieny w mleczarni. Propozycje obejmuj± następuj±ce procesy:
*   mycie urz±dzeń technologicznych - zbiorników, rurociągów (w tym CIP)
*   dezynfekcję
*   mycie pianowe urz±dzeń technologicznych
*   mycie pomieszczeń produkcyjnych
Poza zapewnieniem higieny urz±dzeń technologicznych istotne znaczenie ma higiena osobista pracowników. Odpowiednie preparaty polecamy na li¶cie ofertowej dla przemysłu spożywczego.

MYCIE URZˇDZEŃ - ZBIORNIKI, RUROCIˇGI (W TYM CIP)

Rodzaj procesu Rodzaj ¶rodka i warunki procesu
Uwagi
mycie alkaliczne A) - roztwór wodny NaOH z dodatkiem MULTILUX 21
0,1-0,4%, 10-90 °C
B) - gotowe preparaty:
PURIN CIP lub
CLARIN ALK
odpowiednio: 1-1,5% i 0,7-1%, temp. 10-70 °C
dozowanie automatyczne lub ręczne
mycie alkaliczne - z dezynfekcj± TESOL A 1-3%, temp. 5-60 °C
dozowanie automatyczne lub ręczne
dezynfekcja: aktywny chlor
mycie kwa¶ne CLARIN CIP lub SOLTANK - odpowiednio: 0,5-1% i 1-3% roztwór wodny, temp. 20 - 40 °C
j/w
mycie kwa¶ne - z dezynfekcj± SOLTANK N - 2 % roztwór wodny, temp. 20 - 40 °C
dozowanie automatyczne lub ręczne
dzynfekcja QAV

DEZYNFEKCJA URZˇDZEŃ

¶rodkiem alkalicznym CHLOROSOL - natrysk lub w obiegu 0,1 - 3 % roztworem
aktywny chlor
¶rodkiem kwa¶nym STERINOX lub CLARIN specjal - natrysk lub w obiegu 0,2 % roztworem
kwas nadoctowy
¶rodkiem neutralnym TENDER - natrysk lub w obiegu 200-400 ppm (10 - 15 %) roztworem
aktywny tlen (dwutlenek chloru)

MYCIE PIANOWE URZˇDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH

alkaliczne TESOL - 1 - 5 % roztworem
DISAN - 1,5 - 4 % roztworem
z aktywnym chlorem
z QAV
kwa¶ne ALUSOL - 1 - 5 % roztworem
kwas fosforowy

MYCIE POMIESZCZEŃ PRODUKCYJNYCH

lekko alkaliczne ALGRIN - 1 - 5 % roztworem
lekko pieni±cy
ekologiczny

do str. głównej
powrót / procedury


DEMI-CHEM PHU, Warszawa - tel/fax 0-prefiks (22) 844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: demichem@go2.pl  lub demichem@o2.pl