M U L T I L U X   2 1
wspomagający własności myjące sody kaustycznej


SKŁAD I WŁASNOŚCI
MULTILUX 21 - koncentrat wspomagający własności myjące roztworów ługu sodowego. Zawiera mieszaninę niejonowych środków powierzchniowo czynnych (dyspergujących i kompleksujących), antypiennych, kwasów organicznych.
Wspomaga proces mycia alkalicznego - poprzez zmiękczanie wody i dyspergowanie zanieczyszczeń oraz gasi pianę. Nie zawiera fosforanów nieorganicznych. Ulega w ponad 80% biodegradacji.

ZASTOSOWANIE
- dodatek do kąpieli alkalicznej w automatycznych myjniach butelek oraz w innych procesach mycia alkalicznego. Stosuje się zarówno do miękkiej jak i do twardej wody.

Preparat zastosowany jako modyfikator do alkalicznej kąpieli myjącej powoduje:
* usunięcie twardości wody, co zabezpiecza urządzenie przed osadzaniem się kamienia i wydłuża czas pracy pomiędzy przeglądami,
* trwałe zlikwidowanie piany,
* obniżenie napięcia powierzchniowego roztworu myjącego, dzięki czemu polepszają się efekty mycia,
* łatwiejsze odklejanie etykiet papierowych i z folii aluminiowej,

SPOSÓB UŻYCIA
* preparat dodajemy do kąpieli alkalicznej w proporcji około 0,08-0,30 % - tj. 0,7 - 3 litrów Multilux 21 na 1 m³ roztworu ługu (np. w głównej komorze myjarki butelek)
* przy dozowaniu ręcznym preparat zaleca się uzupełniać niewielkimi porcjami proporcjonalnie do dodawanego ługu i po obserwacji powierzchni roztworu myjącego - pojawianie się piany
* przy dozowaniu automatycznym dobór stężenia preparatu zależy od twardości wody oraz sposobu sterowania stężeniem ługu i dodatków
Uwaga:
W przypadku dodania preparatu do myjarki, gdzie na ścianach komory znajduje się warstewka kamienia - w ciągu kilku pierwszych godzin pracy może wystąpić usuwanie drobnego osadu !

DANE TECHNICZNE
Wygląd - ciecz jasnosłomkowa do jasnobrązowej
Zapach - charakterystyczny, przyjemny
pH 1% roztw. wodn. (w temp. 20°C) - 2,2 - 2,8
Gęstość (w temp. 20°C) - około 1,2 g/cm³
Zawartość kwasów organicznych - do 30%
Opakowania po 10 i 30 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Xi - substancja drażniąca
Określenie zagrożenia (R):
R 36/38 - działa drażniąco na oczy i skórę
R 41 - ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
Warunki BHP:
S 24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S 26 - zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

DOKUMENTACJA
karta charakterystyki MSDS PL

WARUNKI DOSTAWY
a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "C" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
b) bardzo duże ilości - na koszt dostawcy.

                     do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl