M U L T I L U X   C I P
środek wspomagający mycie alkaliczne w przemyśle


SKŁAD I WŁASNOŚCI
MULTILUX CIP - zawiera środki kompleksujące kationy metali i dyspergujące cząstki stałe a także środki wspomagające proces mycia.
Zabezpiecza kąpiele alkaliczne przed powstawaniem osadów mineralnych. Wiąże powstające węglany. Dzięki temu poprawia własności myjące roztworów sody. Łatwo miesza się ze stężonymi - do 50% roztworami NaOH.
Nie zawiera fosforanów. Ulega degradacji biologicznej.

ZASTOSOWANIE
- w procesach mycia alkalicznego - zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Preparat może być wykorzystywany do modyfikowania roztworów do 50% sody. Eliminuje to potrzebę dozowania preparatu do poszczególnych urządzeń.
Preparat można stosować zarówno do wody twardej jak i uzdatnionej.
Zapewnia w myjarkach tunelowych wysoki połysk butelek, brak nalotów oraz ograniczenie wynoszenia etykiet na mytych powierzchniach.

SPOSÓB UŻYCIA
* do stężonego (40-45%) roztworu sody kaustycznej dodaje się 10-20 % Multilux'u CIP w stosunku do masy sody;
* do rozcieńczonych roztworów roboczych sody kaustycznej dodaje się 0,1-0,3 % wag. to jest około 0,8 - 2,4 litra na 1 m³
* jako czynnik wspomagający działanie preparatów antypiennych w myjarce butelek. Przy wodzie o twardości powyżej 10 °dH dodaje się 0,3 - 1,5 l preparatu na 1 m³ kąpieli alkalicznej zawierającej dodatki antypienne.

DANE TECHNICZNE
Wygląd - ciecz opalizująca barwy jasnosłomkowej do jasnobrązowej
pH 1% roztw. wodn. - 9 - 10 (w temp. 20°C)
Gęstość - około 1,20 g/cm³
zawartość środków wspomagających mycie - do 18%
Opakowania po 10 i 30 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Oznaczenie - Xi - substancja drażniąca
Określenie zagrożenia (R):
R 36/38 - działa drażniąco na oczy i skórę
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:
S 24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S 26 - zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

DOKUMENTACJA
karta charakterystyki MSDS PL

UWAGA: ceny loco magazyn k/W-wy

WARUNKI DOSTAWY
a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "C" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
b) bardzo duże ilości - na koszt dostawcy.

                     do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl