PREPARATY   CHEMICZNE
oferta dla przemysłu spożywczego


Przedstawiamy zestaw środków myjących, czyszczących, dezynfekujących, specjalistycznych i BHP dobrany dla dla zakładów przemysłu spożywczego, gastronomii, handlu i transportu artykułów spożywczych - są to głównie produkty krajowe, posiadające atesty PZH, produkowane w systemach zarządzania jakością zgodnych z ISO 9001:2000.

  
MYJĄCE
alkaliczne
MYJĄCE
kwaśne
MYJĄCE
obojętne
MYJĄCO-
dezynfekujące
DEZYNFE-
KUJĄCE
SPECJALI-
STYCZNE
INNE
higieniczne
PROCEDURY
stosowania

  Nazwa Charakterystyka
Własności
Stężenie
robocze [%]
   Ś R O D K I     M Y J Ą C E
   A L K A L I C Z N E
   CLARIN CIP
alkaliczny
niepieniący
silnie alkaliczny
z NaOH
Koncentrat o wysokiej aktywności dobrze rozpuszcza białko i wiąże substancje mineralne.
1 - 3
   CLARIN CIP
alkaliczny+
niepieniący
silnie alkaliczny
z NaOH
Koncentrat o wysokiej aktywności z wzmocnionym układem wspomagającym mycie bardzo dobrze rozpuszcza białko i wiąże substancje mineralne.
0,5 - 2,5
   CLARIN ALK silnie alkaliczny
z NaOH
Koncentrat o wysokiej aktywności. Idealnie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia białkowego.
0,7 - 1
   CLARIN RUS pieniący silnie alkaliczny
z NaOH
Koncentrat do usuwania zanieczyszczeń smolistych i przypalenizny.
1 - 5
   DORIN niepieniący
silnie alkaliczny
Aktywny preparat bezchlorowy do mycia w układach CIP.
0,4 - 0,7
   FR-2 silnie pieniący
silnie alkaliczny z NaOH
Do mycia pianowego i ręcznego - usuwa zanieczyszczenia tłuszczowo-białkowe; do posadzek, ścian i komór wędzarniczych.
pianowe
1 - 5
ręczne
0,2 - 0,4
   FR-3 silnie pieniący
słabo alkaliczny zNaOH
Działa odtłuszczająco, usuwa zanieczyszczenia tłuszczowo-białkowe z powierzchni aluminiowych.
pianowe
1 - 5
ręczne
0,2 - 0,4
   FR-40 silnie pieniący
z NaOH
Płyn do mycia pianowego i ręcznego, usuwa mocno przylegające lub zapieczone zanieczyszczenia z tłuszczu białka i skrobi.
pianowe
1 - 5
ręczne
0,5
   LUXANOL T2
dawniej K2
średnio- lub niskopieniący z NaOH
Usuwa organiczne oleje i smary, rozpuszcza nagary silnikowe oraz zanieczyszczenia biologiczne. Mycie maszynowe, ręczne i zanurzeniowe. Usuwa "na świeżo" graffiti.
bieżące - 1-2,5%
średnie 2,5-10%
   LUXANOL M1 niepieniący
silnie alkaliczny z NaOH, dodatkami kompleksującymi i antypiennymi
Gotowy preparat alkaliczny z dodatkami poprawiającymi własności myjące ługu sodowego. Mycie alkaliczne urządzeń i przewodów (także w systemach CIP), myjki mechaniczne butelek i skrzynek.
2 - 5
   TERMOSOL,
TERMOSOL-1
silnie alkaliczne
pieniący / niepieniący
z NaOH
Usuwają naloty tłuszczowe, biełkowe i sadze - m.inn. do mycia komór wędzarniczych. Nie nadają się do aluminium, cyny i cynku.
2 - 5
   K W A Ś N E
   ALUSOL pianowy z kw. fosforowym
Do mycia maszyn, urządzeń i pomieszczeń - w tym materiałów z aluminium i stali nierdzewnej. Usuwa zanieczyszczenia tłuszczowe i białkowe oraz kamień wodny i rdzę.
1 - 5
   ALUSOL-S pianowy
bez fosforanów
Do mycia maszyn, urządzeń i pomieszczeń - w tym materiałów z aluminium i stali nierdzewnej.
1 - 5
   ALUSOL-H pianowy z kwasem solnym i szczawiowym
Do intensywnego mycia maszyn, urządzeń i pomieszczeń - w tym materiałów ze stali nierdzewnej i z tworzyw sztucznych.
5 - 10
   CLARIN CIP Kwaśny kwaśny
z kw. azotowym
Preparat bardzo dobrze usuwa kamień wodny, piwny i mleczny.
0,7 - 2
   CLARIN K silnie kwaśny
z kw. azotowym
Koncentrat o wysokiej aktywności bardzo dobrze usuwa kamień wodny, piwny i mleczny.
0,5 - 1
   CLARIN PNS mieszanina kwasów nieorganicznych
Dzięki specjalnej recepturze składu - zestawowi środków powierzchniowo czynnych preparat wnika do grubszych warstw osadów mineralnych.
0,5 - 1
   LUXASOL K8 średniopieniący
z kw. cytrynowym
Usuwa tłuste osady mineralne i ograniczne, oleje, zwęglone pozostałości zanieczyszczeń. Mycie ręczne, maszynowe, zanurzeniowe.
bieżące
1-2,5%
średnie
2,5-10%
   RADACID niepieniący
z kw. azotowym
Do mycia kwaśnego urządzeń w systemach CIP.
1 - 5
   SOLTANK nisko pieniący
z kw. fosforowym
Usuwa zanieczyszczenia mineralne oraz naloty rdzy. Do mycia urządzeń, zbiorników i rurociągów oraz mycia w systemach CIP.
1 - 5
CIP 1 - 3
   O B O J Ę T N E
   CLARIN CLIN lekko pieniący
Uniwersalny w zastosowaniu, intensywnie odtłuszcza, łatwo się wypłukuje, łagodny dla rąk.
0,3 - 0,5
   CLICK lekko pieniący
Koncentrat, zawiera środki myjące i powierzchniowo czynne. Do mycia naczyń.
0,3 - 0,5
   FR - 1 lekko pieniący
Do mycia ręcznego - o silnych własnościach odtłuszczających. Nadaje się do powierzchni z aluminium i z tworzyw sztucznych.
0,3 - 0,5
   CZYSZCZĄCE    DO     PODŁÓG
   KLAR wischpflege (d. Floorclean) myjąco-nabłyszczający
polimery
Koncentrat. Mycie, nabłyszczanie i pielęgnacja podłóg. Antypoślizgowy. Do stosowanie ręcznego i maszynowego.
0,25
(szorowarki 0,1)
   WISCH fris
classic
myjąco-nabłyszczający
polimery
Codzienne mycie i nabłyszczanie wszelkiego rodzaju powierzchni podłogowych. Do stosowania ręcznego i maszynowego.
0,25
szorowarki 0,1)
   Ś R O D K I   M Y J Ą C O  -  D E Z Y N F E K U J Ą C E
   A L K A L I C Z N E
   CLARIN CSR pieniący z aktywnym chlorem
Tworzy trwałą pienę, która usuwa pozostałości poprodukcyjne.
1 - 5
   CLARIN MD niepieniący z aktywnym chlorem
Wysoka zdolność zmywająca w połączeniu z działaniem antybakteryjnym, bardzo dobrze wyplukiwany.
1 - 5
   DISAN słabo alkaliczny
silnie pieniący z QAV
Mycie pianowe mechaniczne i ręczne instalacji, pojemników, urządzeń, pomieszczeń - w tym powierzchni z materiałów wrażliwych.
1,5 - 4
   DISAN niskopieniący słabo alkaliczny
niskopieniący z QAV
Mycie mechaniczne i ręczne instalacji, pojemników, urządzeń, pomieszczeń - w tym powierzchni z materiałów wrażliwych. Również do szorowarek.
1,5 - 4
   DORIN-CIP niepieniący
z NaOH i akt. chlorem
preparat myjąco-dezynfekuący do mycia ręcznego i stosowania w systemach CIP.
0,5 - 2
   SANOL słabo alkaliczny
silnie pieniący z QAV
Do mycia pianowego i ręcznego instalacji, pojemników, urządzeń, pomieszczeń.
odpowiednio
1,5 - 4
1 - 5
   TESOL
silnie pieniący
z akt. chlorem
Do mycia powierzchni pionowych i poziomych, zewnętrznych części urządzeń, odtłuszczający i dezynfekujący. Stosowane do powierzchni ze stali, aluminium, mosiądzu, emalii, tworzyw sztucznych.
1 - 5
   TESOL-A niepieniący
z akt. chlorem
Do mycia instalacji i urządzeń - również w systemie CIP, odtłuszczający i dezynfekujący. Mycie stali, aluminium, mosiądzu, emalii, tworzyw sztucznych.
1 - 5
   TESOL-M niepieniący
z akt. chlorem
Płyn do automatycznego mycia i dezynfekcji pojemników w myjkach z automatycznym dozowaniem środka myjącego oraz w systemach CIP.

0,25 - 1
   TESOL-MR pianowy
z akt. chlorem
Płyn do ręcznego mycia i dezynfekcji. Nie stosować do mycia Al, Zn, Sn.

1 - 5
   TESOL-P niskopieniący
z akt. chlorem
Płyn do mechanicznego i ręcznego mycia i dezynfekcji. Nie stosować do mycia Al, Zn, Sn.

1 - 5
   K W A Ś N E
   CLARIN MEXEO niepieniący
z akt. tlenem
Wykazuje silne własności odtłuszczające, usuwa kamień osadowy i rdzę.
1 - 5
   CLARIN MEXEO
mycie ręczne
niepieniący
z akt. tlenem
Do mycia ręcznego. Silne własności odtłuszczające, usuwa kamień osadowy i rdzę.
1 - 5
   DEFOS silnie pieniący
z QAV i kw. fosforowym
Pianowy - do mycia i dezynfekcji powierzchni urządzeń, oraz mycia i dezynfekcji pomieszczeń.
2 - 4
   JODOSOL pieniący
z jodem
Do mycia i dezynfekcji powierzchni nie kontaktujących się z żywnością - szczególnie w z-dach mięsnych.
0,3 - 0,5
   SOLTANK-N niepieniący z QAV
Płyn do mycia i dezynfekcji w obiegach zamkniętych. Do powierzchni kontaktujących się z żywnością.
2,0
   SOLTANK OXO nisko pieniący
z PAA i kw. fosforowym
Do szybkiego, mycia i dezynfekcji zbiorników i przewodów w niskich temperaturach (5 - 25°C).
1,5 - 3
   O B O J Ę T N E
   BARSAN-RB niskopieniący
z miesz. QAV
Płyn do pianowego mycia i dezynfekcji ręcznej.
0,3 - 0,8
   BARSAN-RBP pieniący
z QAV
Płyn do mycia pianowego z mieszaniną IV-rzędowych soli amoniowych (QAV).
0,3 - 0,8
   BARSAN-RA niepieniący
z QAV
Płyn do mycia i dezynfekcji - w tym w systemach CIP.
0,1 - 0,25
   SANITEX pieniący
z QAV
Płyn myjący ogólnego przeznaczenia zawierający substancje przeciwbakteryjne. Do do mycia powierzchni kontaktujących się z żywnością.
2 - 5
   Ś R O D K I     D E Z Y N F E K U J Ą C E
   A L K A L I C Z N E
   CHLOROSOL nisko pieniący
z aktywnym chlorem
Płyn dezynfekujący dopuszczony do dezynfekcji natryskowej powierzchni kontaktujących się z żywnością lub w systemach CIP.
0,1 - 3,0
   TENDER słabo alkaliczny
stabilizowany roztw. dwutlenku chloru
Dezynfekcja "aktywnym tlenem" mniejszych urządzeń i elementów aparatury, które mają kontakt z żywnością, oraz do sterylizacji wody pitnej i żywności. Bezpieczny w stosowaniu, nie wymaga spłukiwania.
5-20
   K W A Ś N E
   MULTILUX BIO przeciwglonowy kwaśny z QAV
Preparat o własnościach dezynfekujących i konserwujących - hamuje rozwój mikroorganizmów w obiegach wody technicznej jak: pasteryzatory, chłodnice, rurociągi, baseny pod chłodniami.
0,005
   RADOXID-MP proszkowy kwaśny
z aktywnym tlenem
Preparat do sporządzania roztworów do dezynfekcji instalacji i powierzchni.
0,5 - 1
   STERINOX
STERINOX DPP 50
niepieniące:
z PAA
z PAA i kw. fosforowym
Do dezynfekcji urządzeń, zbiorników, rurociągów, butelek, powierzchni mających kontakt z żywnością. Preparat DPP 50 do systemów z pomiarem przewodnictwa właściwego zawiera dodatkowo kwas fosforowy.
odpowiednio:
0,07-0,7
0,2-2,4
   O B O J Ę T N E
   BARSAN pianowy
z QAV
Neutralny płyn do dezynfekucji pianowej na bazie mieszaniny IV-rzędowych soli amoniowych.
1 - 1,5
   SURFACLEAN roztw. alkoholowy
Alkoholowy preparat do natryskowej dezynfekcji powierzchni produkcyjnych kontaktują cych się z żywnością.
100
   ŚRODKI   SPECJALISTYCZNE
   MODYFIKATORY  DO  WODY    I    ŁUGU
   ANTIFOAM lekko alkaliczny
antypienny dodatek do wody
Na bazie niejonowych tensydów, zapobiega powstawaniu piany w kapielach wodnych alkalicznych, kwaśnych i obojetnych. M.inn. do oparzelników i sterylizatorów.
0,005 - 0,02
   ANTIFOAM-S antypienny
dodatek do wody
Na bazie silikonów, zapobiega powstawaniu piany w środowisku wodnym.
0,005 - 0,02
   AUTOCLEAN zmiękczający, antykorozyjny
dodatek do wody
Do autoklawów i sterylizatorów - zapobiega odkładaniu się osadów i korozji urządzeń.
0,05 - 0,25 - 1,0
   MULTILUX 21 wspomagający, antypienny, kwaśny dodatek do ługu
Posiada własności kompleksujące, dyspergujące i wspomagające mycie. Dodawany do roztworów ługu sodowego np mechanicznych myjkach butelek.
0,1 - 0,3
   MULTILUX CIP wspomagający i kompleksujący dodatek do ługu sodowego
Wspomaga własności myjące roztworów NaOH, wiąże węglany powstające w kąpieli myjącej. Można dodawać do 50% roztworów ługu. Stosowanie w myjkach butelek, skrzynek i systemach CIP.
0,05-0,30
   MULTILUX N kwaśny dodatek kondycjonujący do wody
Zapobiega osadzaniu się kamienia z wody gorącej (np. w myjce butelek). Neutralizują alkaliczność wody.
0,001-0,008
   MULTILUX ZM007 zmiękczający wodę
Preparat proszkowy do usuwania twardości wody - przyjazny dla środowiska, nie żrący, bezpieczny w użyciu.
40-140 g na 100 l wody
   SPECJALISTYCZNE  -  INNE
   BŁĘKIT PATENTOWY barwnik do
tusz mięsnych
Płyn do barwienia materiałów szczególnego ryzyka przy rozbiorze tusz mięsnych.
100%
   HD RED alkaliczny
czyszczący do pojazdów
Lekko pieniący płyn do mycia środków transportu oraz innych powierzchni zanieczyszczonych smarami lub olejami. Do mycia zewnętrznego urządzeń i powierzchni nie mających kontaktu z żywnością.
1 - 5
   LUBRALUX S
LUBRALUX N
LUBRISOL
smarowanie i czyszczenie transporterów taśmowych
Preparaty o własnościach czyszczących, antybakteryjnych i smarujących. Nie zawierają mydła. Do transporterów pracujących w różnych warunkach.
0,05 - 0,40
   LUXASOL KF+ odkamieniacz
niskopieniący
kwasy organiczne
Do usuwania kamienia kotłowego, zgorzeliny i rdzy z systemów wodnych i parowych. Nadaje się do metali kolorowych - bezpieczny w użyciu.
około 30%
   INNE   ŚRODKI   HIGIENICZNE
   ABRASIVA neutralny - pH 7
pasta/mydło BHP
Środek do mycia i czyszczenia rąk po smarach, olejach, smole, sadzy, tłuszczach, farbach. Cztery w jednym: mydło, pasta BHP, czyściwo i krem. Skuteczny i tani w użyciu !
100
mycie 1 ml
   Mydło w płynie Radex do rąk
Mydło w płynie do rąk i ciała.
100
   RADISOL mycie i dezynfekcja rąk
Płyn do mycia rąk z dodatkiem środka przeciwbakteryjnego.
100
   RADISOL - SR dezynfekcja rąk
Alkoholowy preparat do higienicznej dezynfekcji rąk.
100
   TAJFUN alkaliczny
Środek do czyszczenia instalacji kanalizacyjnych.
2 - 30
   WC - CLEAN kwaśny
Płyn do czyszczenia WC z kwasem mineralnym.
100

PROCEDURY STOSOWANIA
preparatów chemicznych
  Przykłady zastosowań preparatów chemicznych: przemysłowych i profesjonalnych, do mycia, czyszczenie, dezynfekcji oraz do celów specjalistycznych.

DEMI-CHEM PHU, Warszawa
do str. głównej

tel/fax (22) 844-19-31, tel. kom. 0602-786-373, e-mail: demichem@go2.pl