Dulcosmose® - system demineralizacji (odsalania) wody


Odwrócona osmoza - sposób na czystą wodę
  Odwrócona osmoza jest - w uproszczeniu - zjawiskiem dyfuzji wody przez półprzepuszczalną przegrodę oddzielającą roztwory o różnym stężeniu. Woda z roztworu o stężeniu niższym przenika do roztworu o stężeniu wyższym - aż do osiągniecia równowowagi stężeń. Odwrócona osmoza jest odwróceniem tego procesu. Przyłożenie ciśnienia po stronie roztworu o wyższym stężeniu powoduje dyfuzję wody na drugą stronę przegrody - prowadząc do zatężenia roztworu surowego. Metoda ta ma następujące zalety w porównaniu z tradycyjnymi metodami odsalania wody:
 • produkcja czystej wody w sposób ciągły
 • brak potrzeby stosowania i magazynowania niebezpiecznych chemikaliów
 • wyeliminowanie konieczności neutralizowania ścieków
 • zmniejszenie ładunku soli w odprowadzanych ściekach
 • cała instalacja w jednym kontenerze

Systemy Dulcosmose® - charakterystyka
  W systemie odwróconej osmozy firmy ProMinent® proces fizyczny jest realizowany w kilku etapach:
 • najpierw za pomocą mikrofiltrów (1) usuwane są zanieczyszczenia stałe
 • pompa wysokiego ciśnienia (2) tłoczy wodę surową na membranę osmotyczną (3)
 • w wyniku tego strunmień wody zostaje rozdzielony na dwie części: tzw. permeat czyli czystą, pozbawioną soli wodę oraz mniejszy strumień wody zasolonej, który odprowadzany jest następnie do drenażu
 • układ jest wyposażony także w system płukania membran (4), co gwarantuje ich długa żywotność
  Za pomocą tego procesu można odzyskać do 80% wody surowej i usunąć ponad 99% zawartych w wodzie soli.

System Dulcosmose
LEGENDA: 1 - mikrofiltr, 2 - pompa wysokiego ciśnienia, 3 - membrana, 4 - system płukania membran,

Możliwości zastosowań
  Dulcosmose® firmy ProMinent® to żródło czystej wody wolnej od soli, bakterii i substancji organicznych. Odwrócona osmoza dostarcza nie tylko wodę zdemineralizowaną z różnego rodzaju źródeł wody surowej. jest także sposobem uzyskiwania wody pitnej z wód słonawych lub z wody morskiej. Dla tak ważnych zastosowań producent nie oferuje wersji standardowych, lecz kompletne systemy osmotyczne wyposażone w system obróbki wody surowej jak i uzdatnianie końcowe - wszystko w jednym kontenerze.
    Patrz - przykład instalacji Dulcosmose®
 • producent proponuje systemy o wydajności odpowiadającej indywidualnym oczekiwaniom i potrzebom użytkownika
 • system odwróconej osmozy ma zastosowanie w sektorze komunalnym
 • stosują go przemysły chemiczny, galwaniczny, farmaceutyczny, spożywczy, browarniczy, produkcji napojów
 • ma zastosowanie w przemyśle metalowym, elektrycznym, elektronicznym czy w energetyce - jako metoda przygotowania wody kotłowej
 • - uzdatnianie wody deszczowej
  w oczyszczaniu ścieków

Dane techniczne (przykłady) standardowych systemów odwróconej osmozy f-my ProMinent


TDS = zasolenie, SDI = Indeks SDI, zasilanie: 230/20 Hz lub 400/50 Hz. Systemy dwustopniowe oraz inne, zgodnie ze specyfikacją klienta.
Typ
systemu
Wydajność permeatu
(m2/h)
Maksymalny stopień
odzysku
(%)
Zapotrzebowanie mocy
(kWm)
Przybliżone
wymiary
SxDxG(mm)
woda surowa pitna miejska sieciowa
PRO0005TW-PRO0015TW 0,05-0,15 50-65 0,3-0,55 550x1800x650
PRO0030TW-PRO0200TW 0,3-3 75 1,5-4 550x1800x650 do
3000x1800x750
woda surowa - słonawa uzdatn. chemicznie TDS do 10000 mg/l SDI<3
PRO0015BW-PRO0200BW 0,15-0,2 35-50 0,55-4 750x1800x650 do
4500x2000x850
PRO0300BW-PRO0200BW 3-20 45-60 8-30 4000x2000x1000 do
7000x2000x1500

Informacja o cenach
 • Oferujemy urządzenia po cenach importera
 • Importer dostarcza urządzenie w ciągu około 30-60 dni od daty zamówienia
 • Ceny katalogowe urządzeń określono w euro (EUR)
 • Ceny ofertowe w złotych (PLN) wyliczane są według aktualnego kursu euro w banku importera

DEMI-CHEM PHU   tel/fax 0-prefiks (22) 844-19-31, tel. kom. 0602-786-373,
e-mail: demichem@go2.pl lub demichem@o2.pl