P R Z E T W Ó R S T W O
o w o c ó w    i    w a r z y w


Przedstawiamy propozycje utrzymania higieny w przetwórstwie owoców i warzyw. Proponujemy preparaty do obsługi przetwórstwa warzyw - w tym sałatek i konserw, przetworów owocowych - w tym kompotów i dżemów. Skuteczne preparaty zapewnią relatywnie niski poziom kosztów mycia i dezynfekcji urządzeń technologicznych oraz pomieszczeń produkcyjnych. Prezentujemy zastosowanie środków do:

*   Mycia i dezynfekcji w obiegu zbiorników, rurociągów i zaworów
*   Mycia i dezynfekcji pianą urządzeń, wanien i pojemników, blatów i stołów
*   Pasteryzatora tunelowego
*   Myjni skrzynek
*   Taśmociągów
*   Mycia pomieszczeń

Przykłady mycia i dezynfekcji w przetwórstwie owocowo-warzywnym zostały zaprezentowane także na stronach:
a/
"Chłodnie - mrożonki"
b/ "Wytwórnia koncentratów" - koncentraty owocowe i warzywne
c/ "Wody mineralne i napoje" - soki

MYCIE I DEZYNFEKCJA W OBIEGU - zbiorników, rurociągów i zaworów

Rodzaj procesu Rodzaj środka i warunki procesu
Uwagi
mycie alkaliczne A) - roztwór wodny NaOH z dodatkiem MULTILUX CIP
0,1-0,2 %, 10-90 °C
B) - gotowy preparat:
LUXANOL M1"
1-5%, temp. 10-90 °C
dozowanie automatyczne lub ręczne,
LUXANOL M1 zawiera wszystkie niezbędne dodatki
mycie alkaliczne - z dezynfekcją TESOL A 1-3%, temp. 5-60 °C
dozowanie automatyczne lub ręczne
mycie kwaśne SOLTANK - 1 - 5 % roztwór wodny, temp. 20 - 40 °C lub CLARIN CIP - 0,5 - 1 % roztwór wodny
j/w
mycie kwaśne - z dezynfekcją SOLTANK N - 2 % roztwór wodny, temp. 20 - 40 °C
j/w

MYCIE I DEZYNFEKCJA PIANĄ
- urządzeń, wanien i pojemników, blatów i stołów

Rodzaj procesu Rodzaj środka i warunki procesu
Uwagi
alkaliczne TESOL - 1 - 5 % roztworem

Disan lub SANOL - 1 - 5 % roztworem
dezynfekcja aktywnym chlorem
dezynfekcja solami QAV
kwaśne ALUSOL - 1 - 5 % roztworem
kwas fosforowy
neutralne DISAN "niepieniący" - natrysk 2-5 % roztworem
dezynfekcja solami QAV

PASTERYZATOR TUNELOWY

Rodzaj procesu Rodzaj środka i warunki procesu
Uwagi
likwidacja mikroorganizmów w obiegu wodnym MULTILUX BIO - 50 g/m³ wody
korzystne dozowanie automatyczne

MYJNIA SKRZYNEK

Rodzaj procesu Rodzaj środka i warunki procesu
Uwagi
mycie alkaliczne NaOH 2% + MULTILUX CIP 0,05-0,2%,
lub
LUXANOL M1 - 2-4 %, 75°C
alternatywnie

TAŚMOCIĄGI

Rodzaj procesu Rodzaj środka i warunki procesu
Uwagi
smarowanie i czyszczenie LUBRALUX N lub LUBRISOL
odpowiednio 0,2-0,4 % i 0,15-0,70 % roztw. wodny
zależnie od twardości wody i warunków technicznych

MYCIE POMIESZCZEŃ

Rodzaj procesu Rodzaj środka i warunki procesu
Uwagi
alkaliczne pianowe z dezynfekcją TESOL - 1 - 5 % roztworem
dezynfekcja aktywnym chlorem
bieżące kwaśne pianowe ALUSOL - 1 - 5 % roztworem
kwas fosforowy
bieżące lekko alkaliczne ALGRIN - natrysk 1-10 % roztworem
biodegradowalny
bieżące lekko alkaliczne ALGRIN BLUE - mycie 2-10 % roztworem
biodegradowalny do maszyn myjących

do str. głównej
powrót / procedury


DEMI-CHEM PHU, Warszawa - tel/fax 0-prefiks-22-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: demichem@go2.pl  lub demichem@o2.pl