P U R I N    C I P
alkaliczny preparat myjąco-czyszczący

SKŁAD i WŁASNOŚCI
PURIN CIP jest wysoko alkalicznym, nie pieniącym koncentratem myjącym. Zawiera obok ługu sodowego specjalną kombinację substancji kompleksujących. Nie zawiera chloru i fosforanów. Bardzo dobrze rozpuszcza białko i wiąże substancje mineralne. Tolerowany jest przez wszystkie rodzaje stosowanych w przemyśle spożywczym stali szlachetnych i tworzyw sztucznych.

ZASTOSOWANIE
W przemyśle spożywczym (zwłaszcza w mleczarstwie, produkcji napojów i środków spożywczych) - do mycia w systemach CIP.

SPOSÓB UŻYCIA
* Purin CIP należy stosować w formie roztworu roboczego, z możliwością wielokrotnego użycia, przy systematycznym uzupełnianiu stężenia roboczego
* alkaliczne mycie w przemyśle mleczarskim: urządzenia do składowania i przerobu mleka - roztwór 0,8-1.2% obj. 50-80oC, czas mycia 20-40 minut
* preparat nie wymaga domieszek sody kaustycznej do kąpieli myjących
* kontrola zawartości preparatu w kąpielach myjących:
  - miareczkowanie roztworem kwasu solnego wobec fenoloftaleiny
  - pomiar przewodnictwa właściwego roztworu /konduktometryczny/

DANE TECHNICZNE
Wygląd - ciecz barwy lekko słomkowej
Zapach - ostry, charakterystyczny dla octu
Gęstość w temp. 20°C - 1,40 g/cm³
pH koncentratu - 14
Zawartość NaOH: powyżej 30%

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
oznaczenie C substancja żrąca
Zagrożenia /R/:
R 35 - wywołuje poważne oparzenia
Określenia prawidłowego postępowania /S/:
S 2 - chronić przed dziećmi
S 26 - przy zetknięciu z oczami gruntownie spłukać wodą oraz skonsultować się z lekarzem
S 27 - zabrudzone , nasiąknięte preparatem ubranie należy natychmiast zdjąć
S 28 - w przypadku zabrudzenia skórę zmyć natychmiast dużą iloœcią wody
S 36/37/39 - w trakcie pracy nosić odpowiedni ubiór: rękawice i okulary ochronne / osłonę twarzy
S 45 - w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo, skonsultuj się z lekarzem (jeżeli to możliwe, pokaż etykietę)

Dokumentacja:
świadectwo PZH - HŻ/20591/01, karta charakterystyki MSDS PL.

Nazwa preparatu Opakowania Cena netto
zł/kg
Podatek VAT

Purin CIP
30 kg 2,80 zł/kg 22 %

Purin CIP 1000 kg 2,50 zł/kg 22 %

UWAGA: ceny producenta,

WARUNKI DOSTAWY
a) mniejsze ilości na koszt odbiorcy
b) większe ilości - na koszt producenta
Spedytorzy nie przyjmują tego preparatu do przewozów drobnicowych !!!

do str. głównejDEMI-CHEM PHU, Warszawa - tel/fax (22)-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: demichem@go2.pl   lub demichem@o2.pl