R A D A C I D
preparat myj±cy z kwasem azotowym - dla przemysłu spożywczego


SKŁAD
Kwa¶ny preparat myj±cy, zawiera kwas azotowy i ¶rodki powierzchniowo - czynnych.
Nisko pieni±cy - usuwa zanieczyszczenia mineralne (kamień wodny), naloty z rdzy, przebarwienia z owoców i warzyw.

ZASTOSOWANIE

 • mycie urz±dzeń i aparatury w zakładach przemysłu spożywczego
 • mycie powierzchni ze stali nierdzewnej
 • mycie zbiorników, tanków, ruroci±gów w browarach i mleczarniach, w wytwórniach napojów i soków
 • mycie w systemach CIP.

  SPOSÓB UŻYCIA

 • przygotować roztwór roboczy o stężeniu 0,5 - 2,0% zależnie od stopnia zanieczyszczenia i rodzaju mytych powierzchni
 • uruchomić pompę obiegow± i wprowadzić roztwór do instalacji
 • myć w obiegu przez około 15 minut
 • po zakończeniu mycia instalację dokładnie przepłukać wod±

  DANE TECHNICZNE
  Wygl±d - ciecz klarowna, bezbarwna lub barwy jasno słomkowej
  pH koncentrat - < 1
  pH 5 % roztw. wodnego - 1
  pH 1 % roztw. wodnego - 2
  Gęsto¶ć - 1,15-1,20 g/cm³ (w temp.15°C)
  Zawarto¶ć kwasu azotowego > 5%
  Opakowania po 20 kg

  ¦RODKI BEZPIECZEŃSTWA 
   C - substancja żr±ca. Preparat niepalny. Przechowywać w temperaturze powyżej +10 °C z dala od preparatów zasadowych i podchlorynu sodu.
  Zagrożenia /R/:
  R 35 - wywołuje poważne oparzenia
  R 40 - szkodliwy w przypadku spożycia
  Warunki bezpieczeństwa /S/:
  S 23 - ie wdychać dazu /dymu/par rozpylonej cieczy
  S 26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast duż± ilo¶ci± wody i zwrócić się o pomoc lekarsk±
  S 28 - w przypadku kontaktu ze skór± przemyć duż± ilo¶ci± wody z mydłem
  S 36 - nosić odpowiedni± odzież ochronn±
  S 45 - w przypadku zwarii, lub jesli Ľle się poczujesz, niezwlocznie zasięgnij podrady lekarza, pokaz etykietę

  DOKUMENTACJA:
  Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, PZH - HŻ/00872/01/2004, ISO 9001:2000.

  WARUNKI DOSTAWY
  a) mniejsze ilo¶ci wg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłk± kuriersk± na koszt odbiorcy;
  b) większe ilo¶ci - od 150-200 kg ł±cznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

 •                      do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


  DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
  e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl