L U X   S Y S T E M  -   R O Z L E W     P I W A


Przedstawiamy propozycje stosowania ¶rodków chemii przemysłowej z oferty DEMI-CHEM przy rozlewach piwa. Rozlew wymaga więcej różnych ¶rodków myj±cych i dezynfekuj±cych niż działy produkcyjne browaru. Skuteczno¶ć zastosowanych tu preparatów i optymalizacja ich zużycia ma znaczny wpływ na ogólne koszty zapewnienia higieny w zakładzie. Nasza oferta obejmuje nastepuj±ce systemy i urz±dzenia:

*   rozlew butelkowy w tym:
     myjarkę butelek,
     myjarkę skrzynek,
     pasteryzatory i monoblok,
     ta¶moci±gi
*   linię puszkowania
*   linie KEG-ów

ROZLEW BUTELKOWY
a) myjarka butelek

Etap procesu Rodzaj ¶rodka i warunki procesu
Uwagi
Mycie alkaliczne wariant I: NaOH 1,5-2,0 % + MULTILUX 21 0,1-0,3 %, 75-80°C
wariant II: gotowy preparat LUXANOL M1 2-4 %, 75-80°C
I - dodatek zależnie od twardo¶ci wody
II - rozwi±zanie głównie dla wielkich myjarek
Płukanie ciepłe /natryski/ MULTILUX N - 10-80 g/m³
ilo¶ci zależne od twardo¶ci wody
Ostatnie płukanie dezynfekcja: STERINOX 30-70 ppm (0,003-0,007 %)
niezbędne przy pasteryzacji w przepływie

b) myjnia skrzynek

Mycie alkaliczne NaOH 2% + MULTILUX CIP 0,05-0,2%, lub LUXANOL M1 - 2-4 %, 75°C
alternatywnie

c) pasteryzator tunelowy

Likwidacja mikroorganizmów w obiegu wodnym MULTILUX BIO przeciętnie 50 g/m³ wody
korzystne dozowanie automatyczne

d) pasteryzator przepływowy, ruroci±gi, monoblok

Mycie alkaliczne NaOH 2% + MULTILUX CIP 0,1-0,2%, lub LUXANOL M1 - 2-4 %, 75°C
alternatywnie
Mycie kwa¶ne SOLTANK 1 - 3 %,
"na zimno"
alternatywnie
Dezynfekcja STERINOX 0,1-0,3 %, "na zimno"
alternatywnie
Mycie zewnetrzne DEFOS 2-4 %
monoblok - mycie pianowe

e) transportery ta¶mowe

Smarowanie i czyszczenie LUBRALUX , LUBRISOL lub LUBALUX S
odpowiednio 0,2-0,4%, 0,10-0,40%, 0,05-0,4 % roztw. wodny
zależnie od twardo¶ci wody i warunków technicznych

PUSZKI

Etap procesu Rodzaj ¶rodka i warunki procesu
Uwagi
Neutralizacja alkaliczno¶ci
w pasteryzatorze
SOLTANK 0,01-0,1 %
zależnie od pH

KEG-i

Etap procesu Rodzaj ¶rodka i warunki procesu
Uwagi
Mycie alkaliczne 2% NaOH + MULTILUX CIP - 0,05 - 0,2%, 75° C
proces dwufazowy
Mycie kwa¶ne SOLTANK 1-3 %
proces dwufazowy
Mycie kwa¶ne SOLTANK 1,5 - 2,5%, na "gor±co" powyżej 40°C
alternatywny proces jednofazowy
Dezynfekcja STERINOX 0,1-0,2 %, "na zimno"
w razie potrzeby
Dezynfekcja "fitingów" TENDER roztwór 300-500 ppm - natrysk
lub SURFACLEAN - natrysk
propozycje alternatywne

do str. głównej
powrót / procedury


DEMI-CHEM PHU, Warszawa - tel/fax 0-prefiks-22-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: demichem@go2.pl  lub demichem@o2.pl