S A N I T E X
myjący ze środkami dezynfekującymi QAV


SKŁAD I WŁASNOŚCI
SANITEX jest wodnym roztworem środków powierzchniowo czynnych, substancji pomocniczych oraz jako czynnika bakteriobójczego czwartorzędowych soli amoniowych (zawiera benzalkonium) przystosowanym do mycia pianowego. Wymywa osady organiczne i tłuszcze.

ZASTOSOWANIE
W zakładach przemysłu spożywczego do:
* usuwania zanieczyszczeń białkowych i tłuszczowych
* mycia i odkażania powierzchni produkcyjnych
* mycia ścian i posadzek
* mycia środków transportu przeznaczonych do przewozu żywności
* mycia narzędzi, elementów urządzeń i drobnego sprzętu

SPOSÓB UŻYCIA
* do mycia przygotować roztwór roboczy w stężeniu 2-5%, zależnie od stopnia zanieczyszczenia i rodzaju mytej powierzchni
* nakładać ręcznie lub w postaci piany za pomocą urządzenia pianotwórczego na myte powierzchnie
* pozostawić na 15-30 minut
- w razie potrzeby przed spłukaniem mechanicznie usunąć brud;
- następnie spłukać dużą ilością wody do zaniku piany.
* drobne elementy myć przez zanurzenie w roztworze roboczym
* po myciu dokładnie spłukać
* nie jest agresywny w stosunku do mytych powierzchni
Uwaga:
nie należy łączyć preparatu ze innymi środkami myjącymi, szczególnie zawierającymi aktywny chlor !

DANE TECHNICZNE
Wygląd - przezroczysta ciecz
Zapach - charakterystyczny dla soli QAV
pH 5% roztw. wodn. - 8
Gęstość - 1,04 g/cm³ (w temp. 15°C)
Opakowania po 0,9 kg oraz kanistry po 5 i 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Oznaczenie: Xi substancja drażniąca.
Preparat jest niepalny. Przechowywać w temp. powyżej +10 °C.
ZAGROŻENIA /R/: R 36 - działa drażniąco na oczy
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA /S/: S 1 - przechowywać poza zasięgiem dzieci
S 36 - założyć ochronę oczu i twarzy
S 46 - po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę

DOKUMENTACJA
Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", świadectwo PZH - HŻ-13484/94, karta charakterystyki MSDS PL, ISO 9001:2000.

WARUNKI DOSTAWY
a) mniejsze ilości wg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R" - przesyłką kurierską na koszt odbiorcy;
b) większe ilości - od 150-200 kg łącznego zamówienia z grupy towarowej "R", w rejonach obsługiwanych transportem producenta - dostawa bezpłatna.

                     do dz. Chemia Przemysłowado dz. chemia przemysłowa                                                       do strony głównejdo strony głównej


DEMI-CHEM PHU, tel/fax 022-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: biuro@demichem.hg.pl   lub demichem@go2.pl