Śluza   Sanitarna   -   RADEX


- w zakładzie przemysłu spożywczego jest to pojęcie charakteryzujące wydzielone w zakładzie miejsce wyposażone w niezbędne sprzęty zapewniające spełnienie wszelkich wymogów nakładanych na zakład przetwórstwa spożywczego w związku z jego działalnością.


  Elementy śluzy sanitarnej
  Prawidłowo zorganizowany obszar śluzy sanitarnej w zakładzie przemysłu spożywczego wyposażony powinien być w następujący sprzęt:
 • 1.      stanowisko mycia rąk (umywalki, dozowniki mydła do rąk)
 • 2.      stanowisko dezynfekcji rąk (sprzężone z bramką wejścia na obszar produkcyjny)
 • 3.      stanowisko dezynfekcji spodów obuwia roboczego
 • 4.    wydzielone dla kobiet i mężczyzn toalety (wyposażone w automatycznie uruchamianie wypływu wody w umywalce, sedesach, pisuarach)
 • 5.    przechodnią myjkę obuwia roboczego (mycie spodów obuwia oraz jeśli zachodzi potrzeba z myciem cholewek)
 • 6.    myjkę do fartuchów gumowych
 • 7.    wieszaki na umyte fartuchy
 • 8.    sterylizatory do noży i stalek
 • 9.    suszarkę obuwia roboczego
 • 10.  bramki wejścia-wyjścia (wymuszające pożądany kierunek przejścia pracowników z obszarów czystych do brudnych oraz wymuszających wykonanie określonych czynności; np.: dezynfekcja rąk przy wejściu do obszaru produkcji)
W każdym indywidualnym przypadku należy zaplanować rozmieszczenie poszczególnych sprzętów przy zapewnieniu właściwych kierunków przejścia z obszarów czystych do brudnych.
W imieniu producenta - firmy Radex, oferujemy sprzęt stanowiący wyposażenie śluz sanitarnych.

back


DEMI-CHEM PHU    tel/fax 0-prefiks-22-844-19-31, tel. kom. 0602-786-373
e-mail: demichem@go2.pl lub demichem@o2.pl